Hugo de Jonge: “Niet rekenen op versoepelingen komende tijd”

Leestip: Tijdens coronacrisis optimisme weglaten om teleurstelling te voorkomen.

Hugo de Jonge: "Onverstandig om te versoepelen."

Hubert Bruls: "Versoepelen mogelijk als vaccinatie goed op stoom komt."

Hugo: “Overheden staan schouder aan schouder in de aanpak van deze crisis.  Dus dit is dan ook een gesprek die je samen voert. En wat we doen is met elkaar kijken hoe zouden we hier verder in kunnen gaan. We zitten in een best hele ingewikkelde fase van de crisisbestrijding.”

“Met aan de ene kant een duidelijke roep om versoepelingen. Met aan de andere kant, een stand van de pandemie waarvan je op zijn minst moet zeggen ‘dat gaat niet de goede kant op’. En hoe moet je dan daarmee omgaan?”

Journalist: ”Maar vorige week werd er al gezegd terrassen open, volgens mij wilt u dat niet?”

Hugo: “Nee, ik denk dat dat op dit moment onverstandig is. Ik denk tegelijkertijd dat je wel ook met de horeca zoals met alle sectoren moet spreken over wat zou er nou, als het kan, weer mogelijk zijn. Hoe zou je in kleine stapjes, als het kan, als het moment daar is, iets kunnen. Dat gesprek moet je natuurlijk wel voeren. Alleen voordat je die stap ook daadwerkelijk zet, moet het ook daadwerkelijk kunnen.”

Journalist: ”En was er begrip voor uw standpunt?”

Hugo: “Volgens mij was er veel begrip omdat we natuurlijk als lokaal bestuur en als landelijk bestuur sta je aan dezelfde kant van het touw te trekken natuurlijk en sta je schouder aan schouder in het leidinggeven in deze crisis.

En dat begrip is natuurlijk groot dat je die beide kanten van de zaak in overeenstemming hebt te brengen.

Journalist: “En u had het ook nog over de quarantainewet gehad?”

Hugo: “Ja, we zijn natuurlijk bezig met een quarantaineplicht om die in de wet om te zetten. En daar hebben we ook de stand van zaken besproken.”

Journalist: “En wat is de stand van zaken?

Hugo: “Dat we die wet in uitvoering hebben. En dat we waarschijnlijk eind maart met die wet naar de kamer kunnen komen.

Journalist: "Dan pas. Is dat niet wat laat?"

Hugo: "Nou, dat is in maart en ik had gezegd in maart, en eind maart is nog altijd in maart. Kijk, waar het om gaat is dat er een hoop ingewikkelde uitvoeringskwesties samenhangen. En waar het om gaat, dat daar voor heel veel partijen een verschillende rol is, onder andere ook veiligheidsregio’s, met al die uitvoeringspartijen moet je wel in overeenstemming komen over de rol die men gaat spelen in de handhaving van de quarantaineplicht.”

Journalist: “Vorige week was er natuurlijk op de persconferentie heel duidelijk opgeroepen aan Nederland ‘houd je aan de maatregelen’, heeft u nou het gevoel dat dat nu ook weer meer gebeurt?

Hugo: “Eerlijk gezegd denk ik dat het voor heel veel mensen gewoon heel erg moeilijk is. En we zien natuurlijk dat mensen gewoon klaar zijn met die maatregelen. Klaar zijn met dat virus, maar ik heb al vaker gezegd, dat virus is nog lang niet klaar met ons. En dat betekent dat we in een hele moeilijke fase zitten van een crisis. Aan de ene kant een enorme roep om versoepelingen.

Aan de andere kant een stand van de epidemie  waarvan je op zijn minst kunt zeggen dat gaat niet de goede kant op. En die twee dingen samenbrengen dat valt nog niet mee. Dat betekent dat we in een hele moeilijke fase zijn. Dat betekent dat we denk ik heel voorzichtig moeten zijn met de roep om versoepelingen. We hebben het effecten nog niet gezien van de stappen die we per begin deze week zetten. En die effecten zou je wel graag eerst in beeld willen hebben voordat je überhaupt volgende stappen kunt zetten."

Journalist: ”Maar volgende week was natuurlijk ook de roep: ‘nou, de rek is eruit, er moet wat gebeuren om iedereen weer op hetzelfde spoor te krijgen als het ware, is dat richting volgende week nog steeds het gevoel?”

Hugo: “Ik denk dat bij ons allemaal het gevoel zit dat we na een jaar in crisis te staan, dat we eigenlijk wel een beetje klaar zijn met die maatregelen. Ik denk dat we dat allemaal voelen. En dat een jaar geleden onze strijd met name tegen het virus gericht was, is de strijd nu ook gericht tegen de vermoeidheid van de maatregelen.  En ik denk dat dat voor ons allemaal geldt.

En tegelijkertijd, moeten we nu zo, in het zicht van de finish, niet onverstandig zijn. Want als we te snel nu allerlei stappen gaan zetten in het openen van de samenleving, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we daar enorme spijt van krijgen. Dus ik zeg liever behoedzaam, stap voor stap op dit moment. Dan terug naar af, en spijt achteraf. Dat is wat we niet moeten willen.”

Journalist: “Volgende week is het natuurlijk nog niet mogelijk om het effect van deze versoepelingen goed te meten, hoe groot is dan de kans dat er dan een extra versoepeling nog komt?”

Hugo: “Ik denk dat het gewoon verstandig is om heel voorzichtig te zijn in het rekenen op extra  versoepelingen in de komende tijd. Omdat we gewoon in een hele ingewikkelde fase zitten op dit moment. We zien dat er natuurlijk een grote roep is om tot versoepeling over te gaan want we zijn wel een beetje klaar met dat virus, we zijn klaar met de maatregelen, dat zien we natuurlijk aan de ene kant.

Aan de andere kant weten we dat het helemaal niet zo heel erg goed gaat met de stand van de epidemie. We hebben een reproductiefactor dat nog niet onder de 1 is geweest, wat betreft de Britse variant en de Zuid-Afrikaanse variant. We weten dus ook dat het aantal besmettelijken sowieso zal gaan toenemen de komende dagen.

De vraag is hoe snel. Dat is niet het moment waarop je denkt, nou laten we maar eens een paar versoepelingen doorvoeren. Dat is juist het moment waarop je heel behoedzaam en heel terughoudend moet zijn met het bepleiten van aanvullende versoepelingen.”

Journalist: “Dus de kans dat de avondklok blijft is vrij groot?”

Hugo: “Ik loop op individuele maatregelen niet vooruit. Op de besluitvorming die wij volgende week zullen doen. Volgende week maandag, dan zullen wij jullie er ook over informeren. Ik denk ook dat het verstandig is ook, om nu al wel gewoon eerlijk te zijn tegen Nederland. Eigenlijk is die ruimte er niet. Eigenlijk is die ruimte heel beperkt.”

Bruls: “Hebben jullie vragen?”

Journalist: “Wat is er besproken met meneer Hugo de Jonge en waarom was hij hier vandaag?”

Bruls: “Hugo de Jonge is als minister vaker bij ons in het veiligheidsberaad, en we hebben vooral even terug gekeken. Er waren natuurlijk vandaag geen nieuwe maatregelen aan de orde op de routekaart en hoe het daar verder mee moet. Hij heeft ons wat verder gebracht hoe het met de vaccinaties staat en dat grote debatpunt sluit ook aan op wat we vorige week hebben meegemaakt.

Wanneer is nou het moment dat je wat meer versoepelingen kunt aanbrengen. En onze inzet is daarbij ook, je moet ook gaan kijken naar de stand van zaken in de vaccinatie, met andere woorden niet alleen kijken naar het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames, maar ook kijken naar de vaccinaties. Daar hebben we het met hem ook indringend over gehad om te kijken wat dat natuurlijk de komende weken gaat brengen. Dat leidt niet vanavond gelijk tot een conclusie, maar dat was een hele waardevolle discussie.

Journalist: "Want wilt u dan gaan doen?"

Bruls: “Nou, wij hameren eigenlijk al een hele tijd, dat je met alle begrip van de maatregelen die er zijn want daar staan wij ook helemaal achter, dat je wel wat perspectief erin gaat brengen. Nu we met de vaccinatie goed op stoom beginnen te komen.

En Nederland doet het hartstikke goed. Het enige dat we niet in de hand hebben, het aantal vaccins dat geleverd wordt. Maar als die leveranties er de komende weken, de komende maanden, goed op peil blijven. Dan moet je ook gaan kijken wat dat betekent voor het versoepelen van maatregelen, dus aanvullend op wat je in de routekaart al hebt staan. Dat betekent het aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames, dat soort gegevens.

Daar zou je ook de stand van vaccinaties bij moeten betrekken omdat je anders in een ongewisse toestand blijft. En eigenlijk helemaal nooit wat kan gaan doen. Dat neemt hij nou mee terug en daar blijft dus ook een debat waarbij we voortdurend kunnen kijken hoe je het aanpast.

Iedereen bij ons begrijpt heel goed als je kijkt naar de huidige stand rondom besmettingen, ziekenhuisopnames, dat we nog steeds in een hele kritische fase zitten. We gaan nu niet zeggen we gooien de remmen helemaal los, maar zoals we vorige week al hebben aangegeven. Je moet wel iets gaan versoepelen, dat kan ook, als de vaccinatie goed op stoom komt. Dat zal heel bepalend worden de komende tijd.

Als je een bepaald vaccinatieniveau brengt, dan kun je gaan versoepelen. Dat zou je ook in ieder geval erbij gaan betrekken. Eén ding heb ik geleerd in deze crisis, naast vele dingen. Wat eigenlijk vorig jaar al door de deskundige werd gezegd in maart/april. Het uitvinden van een vaccin, dat massaal kunnen toepassen, dat gaat pas echt de opluchting brengen.

Dat gaat pas echt de versoepeling brengen. Daar staan we nu, we hebben meerdere vaccins. Er komen er steeds meer bij. En Nederland doet het eigenlijk heel erg goed qua vaccinatie. We zijn nu goed op stoom.

Nou ja, mensen vragen natuurlijk ook wel van ’hey, we hebben gewacht op dat vaccin, en dat was toch eigenlijk dat perspectief waar je naartoe werkte’ dan moet je dus ook bereid zijn aan de hand daarvan de conclusies te treffen. Dat is aan de minister en ik hoop eerlijk gezegd dat we daar de komende tijd duidelijkheid in positieve zin over gaan krijgen."

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.