ChatGPT gevaar voor 300+ miljoen banen

ChatGPT van OpenAI wordt steeds geavanceerder en heeft de potentie om een groot aantal banen over te nemen. Een recent onderzoek van Goldman Sachs voorspelt dat deze technologie wereldwijd minstens 300 miljoen banen zal kosten en dat een kwart van de huidige banen in de westerse wereld zal verdwijnen, voornamelijk in de financiële wereld, administratie, creatieve beroepen en juridische beroepen.

ChatGPT, de revolutie van kunstmatige intelligentie, bedreigt meer dan 300 miljoen banen wereldwijd!

Hoewel het verleden heeft aangetoond dat baanverlies wordt gevolgd door de creatie van nieuwe banen, lijkt het erop dat de impact van algemene AI anders zal zijn vanwege het ingrijpende karakter ervan.

Het is onzeker wat er zal gebeuren als intelligenties groter dan die van welk mens dan ook een leidende rol gaan spelen. Ethische vragen zoals wie voorziet in ons bestaan als machines alle werk door mensen kunnen vervangen?

Impact van AI op werkgelegenheden

Deze ontwikkeling heeft een grote impact op de werkgelegenheid. Sectoren die zwaar getroffen zullen worden zijn voornamelijk de financiële wereld, administratie, creatieve beroepen en juridische beroepen. Dit zal grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt en de economie als geheel.

Er zal een enorme verschuiving plaatsvinden in de manier waarop we werken en wat we doen om ons levensonderhoud te verdienen. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze ontwikkeling vergelijkbaar is met eerdere technologische revoluties, zoals de Industriële Revolutie, die ook grote veranderingen met zich meebrachten.

Banen in gevaar door AI

Banen die het meest in gevaar zijn door de opkomst van generatieve AI:

BeroepPercentage van kans op vervanging door AIBelangrijke informatie/educatie
Telemarketeers99,0%De meeste mensen houden niet van ongevraagde telefoontjes en vinden het niet erg dat deze taak wordt overgenomen door AI.
Boekhouders en accountants94,5%Hoewel AI het grootste deel van hun taken kan overnemen, blijft menselijke kennis en inzicht nodig om complexe financiële analyses uit te voeren en beslissingen te nemen.
Verzekeringsagenten92,0%Hoewel veel verzekeringsprocessen al geautomatiseerd zijn, blijft er behoefte aan menselijk advies bij complexe verzekeringen en claims.
Financieel analisten81,0%AI kan helpen bij het analyseren van gegevens en trends, maar menselijke inzichten en creativiteit blijven belangrijk bij het nemen van investeringsbeslissingen.
Juristen77,0%AI kan juridische documenten opstellen en doorzoeken, maar menselijke juridische expertise blijft noodzakelijk om complexe juridische kwesties aan te pakken.
Technici65,0%AI kan helpen bij het oplossen van technische problemen, maar menselijke vaardigheden blijven nodig om complexe apparatuur te onderhouden en te repareren.

Waar kunstmatige intelligentie goed in is:

  • Gegevensinvoerders: zet ongestructureerde gegevens om in bruikbare informatie.
  • Telemarketeers: biedt real-time vertalingen, wat de verkoopkansen kan vergroten bij internationale doelgroepen.
  • Boekhouders: voert analyses uit op grote datasets en patronen ontdekken die menselijke boekhouders mogelijk missen.
  • Receptionisten: kan taalbarrières overwinnen en klanten helpen in meerdere talen.
  • Magazijnmedewerkers: optimaliseert processen en brengt onmiddellijk wijzigingen aan in de voorraadbeheer.
  • Juridisch adviseur: automatiseert eenvoudig juridische taken en archiveert documenten.
  • Bankmedewerkers: helpt bij de detectie van financiële fraude en het minimaliseren van risico's.
  • Verzekeringsagenten: beoordeelt risico's nauwkeuriger voor verzekeraars om claims beter te verwerken.
  • Journalisten: schrijft meer gestructureerde en feitelijke nieuwsartikelen.
  • Kassamedewerkers: verhoogt de efficiëntie bij het afhandelen van betalingen en het bijhouden van transacties.

Deze percentages zijn slechts schattingen en de werkelijke impact van AI op de werkgelegenheid is afhankelijk van veel factoren zoals de snelheid van de technologische vooruitgang, economische en politieke omstandigheden en reacties van werkgevers en werknemers.

Met de opkomst van AI, is het niet noodzakelijk dat het tot massawerkloosheid zal leiden. Er is altijd behoefte aan menselijke vaardigheden en creativiteit. Bovendien biedt de opkomst van nieuwe technologieën nieuwe kansen voor werkgelegenheid en innovatie.

Hoe bereiden we ons voor?

Het beste is om ons voor te bereiden op deze ontwikkeling en te zorgen dat werknemers over de vaardigheden beschikken die nodig zijn in een AI-gedreven toekomst. Wegkijken is er niet meer bij. Kun je het niet verslaan, dan moet je eraan deelnemen om te kunnen profiteren.

Maar deze keer lijkt het erop dat de gevolgen groter zullen zijn. Het is niet alleen zo dat banen zullen verdwijnen, maar ook dat sommige vaardigheden en kwaliteiten van mensen minder waardevol zullen worden. De betekenis van werk in ons leven zal veranderen en de menselijke waardigheid kan hierdoor onder druk komen te staan.

Nieuwe opkomende banen

nieuwe banen die kunnen ontstaan door de opkomst van AI, samen met het geschatte percentage van kans:

Nieuwe banenKans van ontstaan
AI-systeemontwikkelaar93%
Data-analist84%
Cybersecurity-expert76%
Robottechnicus68%
VR/AR-ontwikkelaar58%
E-commerce specialist51%

Deze percentages zijn schattingen de uiteindelijke kans van ontstaan van nieuwe banen kan variëren, afhankelijk van de regio en de industrie. Het is echter duidelijk dat AI nieuwe kansen biedt voor banen die gericht zijn op de ontwikkeling en het beheer van AI-systemen, gegevensanalyse en beveiliging. Het is voor werknemers essentieel om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om zich aan te passen aan deze veranderende arbeidsmarkt.

Ethische kwesties: wie is er verantwoordelijk?

Er rijzen dan ook steeds meer ethische vragen rondom generatieve AI en werkgelegenheid. Wie is er verantwoordelijk voor het creëren van nieuwe banen en hoe moeten deze banen gefinancierd worden? Moeten AI's dezelfde rechten hebben als mensen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen niet worden achtergesteld of uitgebuit? Deze vragen zijn niet alleen van belang voor de werkgelegenheid, maar ook voor de manier waarop we onze samenleving organiseren.

Conclusie

Je zou deze ontwikkeling niet als iets onvermijdelijks moeten beschouwen, maar als iets waar we als maatschappij bewust mee om moeten gaan. Er moeten oplossingen worden gezocht zoals het heroriënteren van het onderwijs op de toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt of het heroverwegen van ons economisch systeem.

Een breed maatschappelijk debat over deze kwesties is van groot belang om de voordelen van generatieve AI te maximaliseren en de nadelen te minimaliseren. Maar dat is misschien iets te ver vooruitgedacht. Eén ding is zeker: ChatGPT (AI) kan de oorzaak zijn voor het verlies van veel banen wereldwijd.

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.