Wijze woorden Barbara Baarsma bij Jinek! Luister toch eens goed.

Voor sommige ouders heel zwaar. Kinderen willen graag naar school. Nu wil je dan dat de kinderen naar school gaan, maar er worden dan regels ingevoerd waar je weer op tegen bent.

Het is zo dubbel, en lastig om uit te komen voor je eigen mening zonder dat je asociaal lijkt in de ogen van andersdenkenden, zoals ik ze even zal noemen. ER MOET IETS VERANDEREN AAN DE MANIER VAN AANPAK!

En wat gaan ze doen als ze nu al praten over kinderen die geen bed hebben of geen bureau hebben staan, of dat ze omstandigheden zorgwekkend zijn. Gaan ze langs uit voorzorg om te kijken hoe het met de ouders gesteld is omdat ze hun kinderen niet willen laten testen.

Zomaar even iets dat er gedaan kan worden. En dan gaat het niet meer er om of het wel of niet zo is, dan hebben ze toegang tot je huis omdat ze dan zeggen dat het om de volksgezondheid draait.

Maar er speelt zoveel meer. Ouders die zich tegen elkaar keren. Leraren die hun eigen mening hebben of de personen waarbij de angst regeert. Welke kant gaat deze strijd winnen? Wat ons betreft is Barbara Baarsmans de held van de dag. Zij weet wat de juiste visie is. Dit is wat goed zou zijn voor het land.

Laten we de angst toch eens varen, en laten we pleiten voor meer positieve dingen en we moeten alles als een breder plaatje zien zodat iedereen op weg wordt geholpen.

Lees hieronder wat stukken vanuit het interview tussen Jinek en Barbara, maar ook met IC hoofd Diederik Gommers, of de man Hans Spekmans (naar mannetje - onze mening, en vandaar ook deze afbeelding als header)

Intussen wordt er gepraat over 25,000 meer kinderen waar geweld op toegepast wordt, geldt voor kinderen tot 12 jaar. Levensjaren die gemist gaan worden. Om coronabesmettingen te voorkomen voor andere groepen. Breder afwegen is belangrijk. De afweging moet niet politiek lijk zijn.

Artsen en virologen geven medisch advies, omt advies wordt gegeven, verbreden met psychologen. Meer experts nodig, herstel management team. Niet voorkomen van coronabesmettingen. De politiek is niet dapper genoeg om de juiste afwegingen te maken. 40,000 kinderen meer mishandelt. Groep kan je niet helemaal scheiden. Docenten die bang zijn of ziek zijn.

Avondklok. Je kunt hem niet terugnemen nadat hij is ingevoerd. We wilden het doen om te zien wat de effecten waren, moet je de effecten afwachten. Geen data van wat de effecten zijn. Niet voor aanstaande vrijdag besluit nemen. Als het eerder terug gedraaid wordt dan zijn de politieke belangen belangrijker.

Invoering niet op data gebaseerd. Ze hebben het te ver gebracht. Vreemd om te besluiten het af te schaffen. Verzet verdween. Burgemeesters hebben gezegd dat het niet meer opnieuw ingevoerd mag worden na innemen van maatregel. Als je nu stopt dan kun je niet weken later weer zeggen dat je gaat beginnen.

Politici moeten openstaan voor voortschrijdend inzicht. Als zij niet tot inzicht komen dat ze avondklok ingenomen wordt dan. De date moet niet alleen voorkomen dat corona patiënten voorkomen moeten worden. Bredere afweging is zeker mogelijk, en die moeten ze zeker nemen. Alle nevenschade die het met zich meebrengt heeft het veel effect.

Engelse virus is weliswaar in opkomst We zitten in plateaufase en wisten dat normale variant zou dalen en Britse variant zou stijgen. Dachten dat we alleen zouden dalen, maar dat de Britse variant nu harder gaat en dat je nu al weet dat we stijgen. Onzin om te zeggen dat we dalen, dat wisten we 14 dagen geleden al.

Veel mensen voelen nog onrust. Mensen maken zich zorgen als de IC weer vollopen, wat gebeurt er als ik wat heb? Kwetsbare kinderen kan je op een andere manier opvangen. Op basis van medische date ook sturen. De andere schade die er is die moet je met andere maatregelen proberen te pakken.

Je kunt grootschaliger werken. Zorgen dat ze op andere manieren worden opgevangen.

Jinek: IC bezetting als leidraad alleen is onvoldoende.

Barbara Baarsma: Ook de besmettingen. Hangt er vanaf wie er besmet is, of er iemand met onderliggend lijden komt te overlijden of zonder is iets anders. We kijken naar alle besmettingen nu.

De besmettingen onder jongeren is heel anders dan besmettingen onder ouderen die ook het onderliggend lijden hebben.

Een oproep die gedaan moet worden, die lockdowns, variaties op de lockdowns, de maatregelen, alle regels moeten eruit. Waarom regelen we het risicovolle beleid niet door. Beter beschermen die kwetsbaar zijn voor covid infectie dat wil je voorkomen.

Met slimme maatwerk oplossen met de creativiteit voor kinderen oplossingen zoeken, houdt vast RIVM wat ons laat zien op de modules.

Diederik: Modellen die we hebben voor komende maand en tot maart. Tuurlijk is het mogelijk, maar dan verander je van strategie. De strategische keuzes zijn aan het kabinet en de tweede kamer met elkaar. En dan heb je een gesprek met alle partijen ,en dan zeg je oké. Nu hebben we deze strategie en proberen we zoveel mogelijk levens te redden. En dan ga je naar een andere strategie, maar weloverwogen met elkaar en dat we dat als maatschappij willen.

Iedereen probeert gewoon te overleven. Je moet keuzes maken dat de IC’s overeind blijven. Daar heb je je best voor gedaan. Tien maanden later zien we een ontwikkeling erin en hoe gaan we nu leven. Hoe gaan we verder leven met deze pandemie?

Diederik: Daar ben ik het met Barbara mee eens, we moeten niet iedere keer dezelfde aanpak hebben. Denk na met elkaar, en denk na over jeugd, en denk na over de economie.

Jinek: Maar er zit een fundamenteel verschil tussen wat het omt daar in kan betekenen en wat de politiek daarin kan betekenen.

Diderik: Maar het is dan echt aan de politiek om dan te luisteren naar alle input, en dat we met elkaar zeggen, oké,  dat gaan we een andere strategie aan.

Jinek: Nou maar dat is mijn vraag, ik weet het niet hoor maar ik heb soms de indruk alsof de politiek altijd heel makkelijk schermt met het advies van het omt, dit egt het omt, niet mijjn schuld, dan is dat maar zo.

Wouter: De deskundigen, ja, hoewel ik ook het idee heb dat sommige mensen toevallig zit meneer Gommers tegenover mij, die verstand hebben van IC’s, ineens ook verstand menen te hebben van heel veel andere zaken.

En ik denk dat dat wel een heel verwarrend beeld oplevert, ook voor veel kijkers. Omdat ie denken dat , u heeft een witte jas aan. Net als meneer Kuijpers heeft geloof ik geen witte jas meer maar dat is ook iemand die met veel gezag ook in talkshows verteld hoe de wereld in elkaar zit.

En met allerlei meningen komen die af en toe ook weer gedurende week of de volgende dag soms weer veranderen, en dat een heel verwarrend en ene verontrustend beeld ook geeft voor veel kijkers en voor veel mensen die toch ook bouwen op expertise en maar denken dat, omdat u een witte jas aan heeft, dat u ook verstand heeft van allerlei andere zaken waar je je ook over uit laat.

Diederik: Ja, ik snap wat je zegt, en dat mag. Maar wij zijn wel dokters. Snapje. En ls je dokter bent, tuurlijk kun je zeggen ik eis alles op voor mijn intensive care want ik wil alleen maar dat het voor de intensive care goed geregeld wordt, maar we krijgen ook signalen over kinderen, we zien ook dat operaties worden uitgesteld, worden honderdduizend operaties uitgesteld.

Je merkt gewoon met je collega’s in de discussies, dat omdat je collega’s, omdat wij hun verpleegkundigen geleend hebben om de IC 35% op te schalen, dat zij hun zorg niet kunnen doen. En dat voel je. Snapje. En dan kan jij zeggen, ja Diederik, je hebt ineens veel meer verstand van andere dingen, maar dat neem je wel mee, snapje, want wij eisen dat.

Allerlei dingen die we ervaren en ook graag over vertellen maar waar ze nou u graag willen horen is over de IC’s en niet over allerlei andere zaken.

Ja maar tuurlijk maar wij realiseren ons als je alleen maar vraagt en blijft vragen over IC’s, en dat dat alleen maar draagt op IC, dan houd je het niet vol met elkaar. Dan houd je het niet vol met elkaar, dat is echt te nauw. Snapje?

Barbara: Maar zijn artsen alleen verantwoordelijk voor een zolang mogelijk leven, of hebben ze ook een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het leven. En ik geloof dat het zeer terecht is dat artsen dat breder opvatten. Vandaag ook een opiniestuk of gister was het al, in het NRC van vier intensivisten.

Die ook oproepen van bekijk het breder. Er is meer dan alleen het aantal jaren dat je leeft, het is ook de kwaliteit van leven. En bovendien zijn er niet alleen corona patiënten, maar ook longpatiënten, hartpatiënten, kankerpatiënten, enzovoort.

Jinek: Dat is valide toch wouter, dat artsen dan niet alleen maar zeg maar in hun eigen hokje moeten denken maar ook meer mee moeten denken over de kwaliteit van het leven.

Wouter de Winther, politiek commentator van de telegraaf: Je hoort heel veel vanuit die groep mensen nu een beschouwing over hoe het zou moeten, maar ik denk dat er ook nog een heleboel andere mensen zijn wiens mening, en wiens ervaring, bijvoorbeeld van ondernemers, ook een rol moeten spelen.

Jinek: Ik heb een beetje het idee dat er zeker ook vanuit de politiek, en zeker ook vanuit het kabinet, er wordt heel erg aan het omt vastgehouden, maar er is natuurlijk nog een veel groter scala aan mensen die op dit moment ervaringen hebben, en die vind ik op dit moment door de politiek dat ze wat weinig gehoord worden.

Ik vind juist eigenlijk eerlijk gezegd dat ik me zorgen maak over dat ze deze koers soms teveel in deze crisistijd laten afhangen aan mensen die aan de zijkant staan. Ik ben nu iemand die heel trouw het gezag volgt, en ik vind het fijn als er gewoon een eenduidig advies ligt, en dat er duidelijk wordt gemotiveerd waarom waar wordt afgeweken.

En ik word er een beetje kriebelig van als het gaat om de communicatie van de laatste week, dat we bijvoorbeeld besluiten dat de scholen weer open, dat dat wordt gedaan door wopke hoekstra.

Dan word ik zenuwachtig omdat ik denk dan doet die dat als lijststrekker van het CDA. Is dat dan argument om het te brengen. Of anders zou Rutte het moeten doen, of Arie Slob moeten doen.

Ik denk toch dat de intuïtie van de gemiddelde Nederlander best wel sterk is, en dat we ergens op moeten varen juist in een crisistijd. En ik denk juist dat het kabinet een vrij rechte weg moet blijven volgen.

Wie zijn aan de zijkant die je bedoelt dan zegt Jinek.

Welke hoofdkoers volgen we nou? Wat is de strategie? Communiceer erover. Ik maak me toch nog altijd zorgen over volle IC’s en over mensen die toch aan het sterven zijn, dat vind ik belangrijk.

Met risico gestuurd beleid kun je misschien wel zorgen dat de IC’s minder overbelast worden.

Kan je een concreet voorbeeld noemen als de samenleving ingericht zou worden zoals jij voor ogen hebt, wat zou dan een concreet voorbeeld zijn daarvan.

Stel je voor, de scholen gaan open, en een docent heeft een onderliggend lijden, bijvoorbeeld diabetes, die zich niet veilig voelt om onderwijs te geven, maar zich wel verplicht voelt om dat te gaan doen.

Voor hen moeten we een speciale ziektewet hebben, waardoor zij wel thuis kunnen blijven, en eventueel een partner, die ook niet thuis kan werken omdat die werk heeft waar je voor op kantoor, of op school - of bij de organisatie zou moeten zijn. Zou ook gebruik van die speciale ziektewet moeten hebben.

Deze kwetsbare mensen die eigenlijk ook liever niet naar de supermarkt zouden gaan, die kunnen we vouchers geven voor maaltijden. De catering keukens staan toch nu leeg. Die zouden we als ze naar het ziekenhuis moeten voor zorg, een voucher voor een taxi moeten geven, die taxi’s staan ook leeg. En zo kunnen we veel meer met creatief maatwerk. We hebben het nog niet eens doorgerekend, we blijven maar vasthouden aan variaties op lockdowns.

En ik roep echt op, juist omdat dat vaccineren zo snel gaat als dat we nu denken, dat kan wel na de zomer zijn, en precies ook hier de roep om duidelijkheid is belangrijk. Alleen maar variaties op lockdown. Dat gaat niet werken, dat voelt de politiek aan.

Dus krijg je willekeur. Krijg je willekeur die verwarrend is in de communicatie. Maak van het omt een hmt: een herstelmanagement team, waarin bredere afwegingen mogelijk zijn. En maak een omt 2, en dat is omt2, is de o van ondernemers, en laat die een exit strategie maken. Hoe gaan we eruit komen?

Wouter: die ondernemers maken alleen maar strategieën bij het ministerie maar die komen gewoon niet aan de bak momenteel.

De focus van den haag zou denk ik eerder naar die verkiezingen gaan dan het opzetten van een nieuwe strategie, welke dan ook.

Barbara: Maar ze blijven toch aan het werk voor corona?

Is dit de gemiste kans dat er nu geen rust en ruimte is over hoe we deze keer uit die lockdwon gaan komen en het anders gaan doen.

Ja maar we hebben dan ook echt wel haast dan. Want als die Britse variant doorgaat, hebben we een piek eind maart.

Jinek: die gaat door?

Gommers: ik verwacht dat die door gaat en we moeten met ze alle een strategie bedenken om die zo laag mogelijk te maken maar dan moet je wel gas geven met elkaar.

Maar los van die strategie, ook alsjeblieft, laten we wel blijven doen he want alleen al vandaag kwamen er aanvragen van de scholen(werk met 250 scholen samen), en dan kwamen ze voor extra laptops, want die waren stuk gegaan, voor bedden, voor bureaus. Al die juffen en meesters zitten aan de andere kant van de pc en die  zien aan de andere kant van de pc.

Kinderen die geen eigen bed hebben om te slapen, die nog een bureautje moeten hebben. Die in rottige omstandigheden zitten dus ik ben ook bang voor dat grootse meeslepende, ik wil ook gewoon handelingsruimte nu voor die scholen en in het belang van die kinderen want dat is volgens mij ook wel echt heel erg hard nodig.

Scholen mogen open, avondklok vraagteken, hoeveel prikken precies in de bovenarm zijn gezet is totaal onduidelijk.

Jan Paternotte: Dat is heel fijn. Mijn vrouw is zwanger dus die zit vlak voor een bevalling en dan samen thuis onderwijs proberen te geven. Het is wel dat leraar is echt een vak.

Je kan kinderen wel even thuis houden, maar als je dat te lang doet dan zijn de consequenties voor kinderen gewoon veel te groot. Grapperhaus had niets te zeggen.

Eerder zei Grapperhaus tot en met de nacht van 9 tot 10 februari, en we moeten echt met elkaar positieve instelling hebben dat we dan ook echt een stuk veiliger staan op het punt van de bestrijding van het virus.

Dus u acht de kans groot dat die maatregel er allemaal wel eraf gaat.

Ik acht die kans heel erg groot.

Ik snap niet goed dat het twee weken geleden dat het een kwestie dat die er zou komen, mes op de keel, moet het moet het moet en dan nu twee weken later lijkt het alsof ze hem eraf gaan halen, ik snap het gewoon niet. Even over die vaccinatiecijfers, ik vind het toch wel knap dat er dan toch 100,00 meer zijn geprikt.

Ik zag het ook, ja dat is, die Hugo die heeft gewoon een nieuw beroep, dat is Hugo Klok geworden. Hij tovert er ineens 100,000 bij.

Allemaal slimme mensen waarschijnlijk om die minister heen weet je wat we nu gaan doen dan gaan we er gewoon voor zorgen dat die cijfers er beter uit zien.

Waarom kunnen we dit niet, we zijn een klein land., we hebben een minder grote uitdaging dan het land om ons heen, zelfs de logistieke uitdagingen en wij zijn het lulletje rozenwater van Europa.

Attje: Als de schattingen van minister de Hugo de Jonge dan stijgen we twee plaatjes maar zitten we nog altijd onderaan de lijst. Waren op een na laatste met Bulgarije, we hebben Luxemburg en Croatia.

Wat een ongelooflijk gegoochel met die cijfers.

Hugo: Nee wat we hebben gedaan, dat het cijfer niet meer actueel was, en dat komt gewoon door onder rapportage, doordat cijfers achter blijven in de rapportage, wat we daarom hebben gedaan, is een beter systematiek bedacht, zodat we wel degelijk goed zicht hebben op het aantal prikken dat op die dag is gezet.

Jaïr: Maar moeten we niet gewoon cijfers naar buiten brengen, als we echt weten wat de cijfers zijn. Want het is allemaal al zo rommelig, en dan blijken die cijfers ook nog eens niet te kloppen. Dat is precies de reden dat we het hebben aangepast.

Het voelt ook een beetje alsof je naar buiten wilt brengen, er zijn 100,000 prikken gezet, het gaat goed. Maar dan blijkt dan achteraf dat die ziekenhuizen nu weer zeggen ja dat klopt weer niet.

Dat zoeken we uit, als die ziekenhuizen zeggen dat er misschien een dubbelteling is ofzo dan zeggen we prima, dan gaan we dat uitzoeken, dan gaan we dat tellen, dat is het punt niet.

Werk in uitvoering.

Jinek: Wat is de laatste stand van zaken met de cijfers of die wel of niet kloppen?

Wouter: Inderdaad, dat die ziekenhuizen wel een punt hadden, want de minister had later op de dag toegegeven dat het inderdaad dat, die club die dat gemeld heeft, serieus te nemen is, en dat ze nu opnieuw moeten gaan kijken naar de prikcijfers/schattingscijfers.

En dan hebben we de horde van deze week gehad, en dan begrijp ik dat er volgende week een advies komt van de gezondheidsraad over dat derde vaccin, dat Astrazeneca vaccin, dat mogelijk niet aan ouderen wordt toegediend, omdat het niet goed genoeg werkt, dat is in Duitsland en Frankrijk door de autoriteiten daar gezegd.

En dan moet De Jonge dus weer aan de slag om te kijken wie heeft er recht op het vaccin? Wie zou het moeten krijgen? Dat schijnt ook weer heel erg ingewikkeld te worden, dat moet dan weer in een week geregeld worden dus deze man heeft nog een hele zware week voor de boeg.

Jinek: Diederik wat zou jij doen

Diederik: Ik bedoel, dit is echt een logistiek probleem, en volgens mij zijn wij dat als Nederland zijnde heel goed mee. En ik hoorde dat vorige keer dat met de Mexicaanse griep het leger dat gedaan heeft. Ik denk, hey jongens, het is zo belangrijk dat we snel gevaccineerd worden. Ja, ik vind dit een beetje geneuzel, zo komt het op mij over. Dus ik zou zeggen, betrek er andere mensen bij die daar goed in zijn.

Barbara Baarsma: Betrek de evenementenbranche erbij, ze hebben het aangeboden. Als er een branche is die nu, en tijd heeft, en nauw houwen heeft op het organiseren van dit soort dingen. Betrek ondernemend Nederland daarbij.

Hans Spekman: Laat de discussie gaan die ook gaat over het vaccineren en niet weer alle pijlen op de man.

Barbara Baarsma: Nee daarom zeg ik.

Hans Spekman: Maar dat zie ik wel zeg maar gebeuren, dat alles weer alleen maar gaat over het poppetje. Hij doet het ook in een hele moeilijke tijd, denk ik. En daar heb ik dan ook weer bewondering voor, en dat dingen dan mis gaan, dat is zo.

Jinek: Ik denk dat niemand jaloers is op die functie, alleen het is ook wel iemand die dan zegt, “ik ga dat regelen” of “het klopt wat ik zeg”, en dan blijkt het later niet te kloppen.

Hans Spekman (directeur Jeugdeducatiefonds): Net zoals in het verleden heb ik het meegemaakt de inburgeringscijfers klopten nooit, asielcijfers kloppen notoir niet. Dus er zijn heel veel cijfers constant in dit land die niet kloppen.

Wouter: Alleen gaat dit nu wel om leven en dood.

Hans Spekman: Maar dat ging bij het asiel ook, alleen bij mij is het punt dat het niet over de man moet gaan, maar dat het moet gaan dat niemand te groot moet zijn, om andere mensen erbij betrekken.

Jinek: Wie gaat dat regelen dan?  Ik zie een omt dat medisch advies geeft en ze bijstuurt. Ik zie een overheid die zoekt naar een strategie om het aan te pakken en er niet uit komt. Ik hoor suggesties hier. Ondernemers zitten de hel  tijd aan de bel te trekken in den haag. Wie gaat van bovenaf coördineren zo van, zo jongens, zo gaan we het doen. Wouter de Winther?

Wouter: Waarom krijgt Diederik niet de moeilijke vraag.

Diederik had al veel moeilijke vragen, hij is arts, en dan zit je er een beetje op te vitten dat die meer wilt.

Het is moeilijk, we moeten het denk ik toch doen met de mensen die er nu voor staan. Ik ben vooral heel benieuwd wat er nu straks gaat gebeuren als er verkiezingen zijn, en wat er geformeerd moet worden.

Jinek: wat kan ons die formatie schelen, we willen toch dat iemand corona aanpakt?

Wouter: Precies. Dan moet zo iemand als Mark Rutte, Premier zijn, en onderhandelen voor de VVD voor een nieuw kabinet.

Jinek: Laat ik het zo zeggen, heeft de VVD last van de lockdown en dat soort dingen, en een avondklok?

Wouter: Nou, de VVD doet voortdurend onderzoek naar wat goed valt bij de bevolking. En tot nu toe is het wel zo geweest dat een harde aanpak door veel VVD-neigende kiezers gewaardeerd wordt.

Jinek: Ook een avondklok?

Wouter: Ja, dus van de VVD, Rutte zelf was daar een groot voorstander van, hoewel die het eigenlijk niet wilde, maar als het dan toch moest gebeuren, graag.

En dat heeft een positief effect op zijn VVD electoraat?

En hij wil ook heel graag dat die avondklok er zo definitief van tafel gaat zoals de burgermeesters. Dat als de lock in de tas blijft voor als het weer uit de hand loopt. En er worden onderzoeken gedaan, en dat blijkt ook niet alleen uit onderzoeken van de VVD, maar ook EenVandaag, dat mensen graag toch een stevige aanpak willen, omdat ze van het probleem af willen.

Diederik: En dat is ook logisch toch.

Tegelijkertijd geef je ook ik weet niet, ik wil niet deze cijfers in twijfel trekken, maar je ziet wel dat het draagvlak al een tijdje aan het kantelen is. Er is ook steeds meer roep van ondernemers, ook traditionele kiezers van de VVD bijvoorbeeld. Maar ook van andere kiezersgroepen. Niet alleen jongeren bedoel ik, om een bredere afweging, om ander beleid, dus ik denk dat als politiek andere vragen zou stellen in dat soort enquêtes, namelijk zou u voor een bijvoorbeeld meer risico gestuurd beleid waarbij de nevenschade lager is, maar misschien wel meer doden voorkomen, dat daar ook.

Henk: Ik denk dat dat een beetje ingewikkeld is.

Barbara Baarsma: Nee maar, dat snap ik wel. Met kaartjes kan je ze laten kiezen en rapportcijfers laten geven. Maar hoe dan ook, ik denk dat het ook is wat leg je ze voor. En op dit moment is er politiek gezien eenheid, en is het lockdown, of lockdown.

Als je er meer keuzes van maakt, krijg je ook veel meer kleurige antwoorden. En nu blijven die onderhuids. En ik vind het mooi van de laatste paar dagen , dat er veel meer ruimte komt voor een open gesprek waarin meerdere geluiden kunnen worden gehoord.

Ik weet nog dat ik hier was in maart, april, toen ik terugging werd mijn hele e-mailbox vol met boze, echt bedreigingen ook, want de vrees regeerde.. Waarin meerdere geluiden kunnen worden gehoord.

De vrees regeerde, als je dan liet zien dat er ook een ander geluid was, dan ontkende je de vrees en was je meteen een virusontkenner. Het is niet zo polariserend, er zijn tussensmaken, laten we daar ook nu in verkiezingstijd van kunnen genieten.

Jinek: Wijze laatste woorden. Ik hoop dat iemand hier wijzer van is geworden. Diederik , jij gaat nu weg, want je moet aan de slag, maar ontzettend bedankt dat je er weer was.

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.