Transhumanisme (evolutie) groot gevaar voor toekomst

De wereldregering ziet het jaar 2020 als een begin voor de Evolutionisten. Ze zien het als het begin van een nieuw tijdperk voor degenen die financieel voordeel wensen in de wereld. Ze zeggen dat dit het begin is, maar het gaat veel verder dan je zou denken en het leidt naar ‘Transhumanisme’.

Transhumanisme kan het teken voor de kerk zijn om het einde aan te duiden. In “Openbaring 13” wordt dit allemaal duidelijk naar voren gebracht. We zeggen dat we aan het einde zijn gekomen. Laten we nog een laatste uur werken, want het is allemaal voorbij. Maar de wereld daarbuiten; politiek, sociaal, militair en economisch, ze denken allemaal dat ze op het punt staan hun grootste ster te scheppen.

Wat zal het een schok voor hen zijn als we Openbaring hoofdstuk 13 tot en met 18 erbij pakken:

  • 13-14: “Het tweede beest deed grote wonderen in dienst van het eerste beest. Het liet zelfs vuur uit de hemel naar beneden komen. Iedereen kon dat zien. Op die manier verleidde het beest de mensen op aarde om naar hem te luisteren. Het zei dat ze een beeld moesten maken van het eerste beest. Dat beest was door een zwaard dodelijk gewond, maar nu leefde het weer.”
  • 15: “Het tweede beest kreeg de macht om het beeld van het eerste beest te laten leven, en daardoor kon dat beeld spreken. En iedereen die er niet voor wilde knielen, werd gedood. Het tweede beest liet een teken zetten op de rechterhand of op het voorhoofd van alle mensen. Iedereen kreeg zo’n teken: jong en oud, rijk en arm, slaven en vrije mensen.”
  • 17: “Alleen mensen met dat teken mochten nog dingen kopen of verkopen. Het teken was de naam van het eerste beest, of het getal dat je van zijn naam kunt maken.”
  • 18: “Het getal is 666. En nu moet je slim zijn. Want als je goed nadenkt, kun je uitrekenen wie ermee bedoeld wordt.”

Welk beeld wordt geschetst?

In dit artikel wil ik het hebben over Transhumanisme omdat ik geloof dat er in Openbaring 13 een beeld geschetst wordt van een politieke leider. Daarmee bedoel ik de belangrijkste politieke leider die aan de macht komt en zij hebben de technologie. Dit is een profetie die 2000 jaar geleden is gedaan. Ze hebben de technologie om een beeld van die man te maken en dat beeld heeft het vermogen om het leven of de adem van het leven en/of bewustzijn te geven.

Dat daadwerkelijke beeld heeft het vermogen dat als je het ‘teken’ niet neemt, het commando te geven over je dood. Kun je je dan voorstellen dat dat beeld in Jeruzalem zal staan? De kracht dat het heeft als een individu. Het is geen koning, geen generaal, en het zal ook geen persoon zijn die het teken geeft in de zin van een politieke leider.

Een beeld dat leven ingeblazen wordt

Ik bedoel een beeld dat kan leven en praten, het kan commando’s geven en zal wereldwijd orkestreren dat als iemand zich niet aansluit bij het economisch systeem (nieuw religieus systeem), dat ze dan moeten sterven. Realiseer je je dat we daar nu zijn? We naderen dit waar alle wereldbanken, de Centrale Bank, IMF, de Verenigde Naties, de Europese Unie, al onze wereldregeringen bereiden zich nu voor om door te gaan naar een digitaal systeem.

Ze praten openlijk over chips in de hand of in het brein. Het is het uur waar we nog nooit eerder zijn belandt. De wereldregeringen denken dat het hun uur is, waar ze het brein van de volgende generatie kunnen pakken, en daarmee denken ze iets goeds bereikt te hebben. De politieke Evolutionisten (Darwinisten) denken dat dit hun grootste uur zal zijn, maar realiseer je je wat hun motivatie is? Het duidt op iets heel anders voor jou en mij.

2020 is het jaar van transhumanisme

Als je net zoals ik dit zo duidelijk naar voren ziet komen, dan weet je dat 2020 zal worden gemarkeerd als het jaar van het opkomende Transhumanisme. Het is een boodschap dat naar iedereen wordt gestuurd. Maar wat betekent het voor jou? Laat me 4 ideologieën of bewegingen geven die de afgelopen honderd jaar deze generatie hebben voorbereid op de ultieme misleiding.

We moeten deze vier leugens zien op te breken en te vernietigen omdat ik geloof dat deze vier leugens worden gebruikt. Het zijn de vier strategieën die gebruikt zullen worden om ons te misleiden. De wereldgeneratie waarin we leven, de Eerste Evolutie, dat is de ruggengraat van het Transhumanisme.

Als je de afgelopen 150 jaar geen Evolutie in de scholen had gehad, zou je nooit Transhumanisme in 2020 kunnen introduceren. Het Transhumanisme is het verbinden van de mens met zijn biologische brein aan een computer met het internet. Ze staan op het punt dat te doen. Realiseer je dat in deze maanden verschillende regeringen documenten uitbrengen. De World Economic Forum promoot dit al vele jaren.

We realiseren ons dat het allemaal samenkomt en dit is het uur, maar weet je wat hun grootste instrument is om dit erin te brengen? Dat is de mensheid te laten geloven in Evolutie. Voordat Hitler in Duitsland kon opstaan, voordat hij zijn eugenetica kon verkopen, het doden van zigeuners, de gehandicapten of het plegen van abortus van baby’s, de vernietiging van Joden, voordat hij ons kon introduceren, had hij alleen een generatie nodig die verzadigd was door Evolutie.

Alleen als je in Evolutie gelooft, en dat we afstammen van de apen, primaten of dieren, kom je erachter dat we niets anders zijn dan een bundel aan gedachten en biologie. Als je echt gelooft dat je bent misleid en jezelf hebt voorbereid op het Transhumanisme en het ‘Merkteken van het Beest’, dan realiseer je je dat een volledige generatie misleid is door Evolutie.

Zonder evolutie kan er geen transhumanisme zijn

De leraren op universiteiten spreken over Evolutie. Natuurprogramma’s op televisie doordrenken het brein met de eerste en grootste leugen die deze generatie heeft gebracht. Als we Evolutie zouden verwerpen, dan zou Transhumanisme ook verworpen worden. Sociale Media en Nieuwssites spelen een grote rol in het verspreiden van de leugen van de Evolutie. Mocht je in de leugen geloven, dan ga je de leugen van het Transhumanisme nog makkelijker slikken. Je zult denken dat het de volgende fase of stap van Evolutie is. Zo kun je zien hoe erg onze samenleving al verzadigd is.

Mensen zijn nu bereid om zich aan een computer aan te sluiten, hun mobiele chip te nemen en te zeggen: ”Oh, we zullen het implanteren, het zal deel van ons uitmaken, het zal in ons lichaam zijn.” Ze worden in de volgende vijf jaar volledig voorbereid om deze ideologie te accepteren. Ik hoop dat je je realiseert dat ‘Transhumanisme’ de alarmbellen moet laten rinkelen.

Het is tijd om wakker te worden. Zorg ervoor dat je vuur brandt. Het uur is aangebroken. Je hebt geen jaren of decennia om mee te spelen. We moeten er wat tegen doen en deze generatie vertellen waarin je bent geschapen naar het beeld van God. Wanneer je wedergeboren wordt, kom je terug in Gods plan door een nieuwe geboorte. Je wordt een nieuw geschapen schepsel en je komt pal in het centrum van Gods wil terecht.

Er wordt in Spreuken 23 en 7 gezegd over een man, dat zoals hij denkt in zijn hart, dat dat hetzelfde is als een man aan het denken te zetten. Denk nu eens na over deze gebeurtenis van de Evolutie. Als je iemand tegenkomt die echt gelooft dat we zijn geëvolueerd (afgezwenkt). Ze geloven in de leerboeken over Evolutie. Ze geloven in een Big Bang (aarde en heelal ontstaan vanuit oerknal) en ze denken dat we allemaal een ‘ongelukje’ zijn. Realiseer je dat als een man zo denkt, vertel me niet dat het geen effect heeft op hoe ver we al zijn gekomen in onze wereld. Mensen zeggen tegenwoordig dat we niets meer dan een dier zijn.

Je bent meer dan een dier, dat verzeker ik je. Je bent gecreëerd naar het beeld van God. Je hebt de mogelijkheid om met God te communiceren, maar ook om je leven voor hem te leven als je je realiseert dat je op bovennatuurlijke wijze door God bent geschapen. Zesduizend jaar geleden schiep God één man en één vrouw. Dat is wat je nu gelooft toch?

DNA verandering

Alle experts en wetenschappers hebben pas rond 2000 ontdekt hoe ze DNA kunnen veranderen. En raad eens, iedereen in de wereld, Aziatisch, Afrikaans, Westers of Amerikaans, zelfs Iers of Canadees, we gaan allemaal terug naar één man, we gaan allemaal terug naar dezelfde vrouw. Is het niet schokkend dat het voor de Evolutionisten zoveel tijd heeft gekost?

Nee, krijg geen rare ideeën over of de Bijbel waar is of dat Christenen het bij het rechte eind hebben. We willen niet dat je dat denkt. We komen allemaal - maakt niet uit de kleur, maakt niet uit de taal, maakt niet uit de cultuur - van dezelfde man en vrouw. Wij allemaal willen niet dat je gelooft dat de Bijbel alles weet, maar het maakt toch allemaal niet uit wat we zeggen als je zou denken dat we vanuit apen geëvolueerd zijn.

We willen niet dat je dat gelooft, en toch is het hele denken van de academische wereld gebaseerd op de wetenschap en dit grote bedrog. Hun grootste woordvoerder, hun grootste ontbrekende schakel van het bedrog is dat van ‘mooier’ maken van mensen die van dieren komen.

Ze beginnen nu te spelen met het DNA van de mens. En raad eens wie daar achter was gekomen? Hitler in Duitsland. Hij bracht een hele generatie biologen, chemici en wetenschappers groot. Deze waren geïndoctrineerd door Evolutie en ze begonnen een hele generatie te vernietigen. Ook Stalin met Rusland en China de communistische regering, werden hierdoor sterk beïnvloedt.

Scholen hersenspoelen nieuwe generaties met nare ideologieën

En wat is het resultaat in onze generatie? Een volledige generatie die hun baby’s laat aborteren doordat ze in scholen worden gehersenspoeld op een jonge leeftijd. Het wordt ze aangeleerd dat ze zelf kunnen bepalen om een jongen of meisje te zijn, en je kunt de week erop weer van gedachten veranderen. We hebben een generatie waarin transgenders worden gepromoot. Degenen die normaal en helder denken, worden als krankzinnig beschouwd en zelfs vervolgd.

Het laatste stukje puzzel om in mee te gaan is ‘euthanasie’. Realiseer je je dat deze ideologie de vrucht van evolutie heeft? De geest van een generatie is vernietigd en dit is onze boodschap. Het transhumanisme is een aanval op de geest. Het heeft het denken vernietigd van wat je al denkt. Zodra je evolutie hebt omarmd, zal je vele dingen accepteren.

Maar als je gelooft dat je bent geschapen naar het beeld van God – en dat er een hemel en hel is – een God in de Hemel, dan kun je de misleiding wegnemen. De levensevolutie is de ruggengraat van transhumanisme. Door evolutie weg te nemen, heb je ook geen transhumanisme, het zal het vernietigen. Realiseer je dat alle mensen die in transhumanisme zijn gaan geloven, begonnen met evolutie.

De farmaceutische industrie vernietigt ons

Ten tweede; de farmaceutische industrie vernietigt ons mentaal. Het gebruik van medicijnen vernietigen een hele generatie. In Openbaring wordt er gesproken over dit systeem, waar je een merkteken van het beest zal hebben. Een beeld zal de wereldmacht hebben. In Openbaring 18 en 23 staat geschreven: “door jullie tovenarij, werden alle naties misleid”.

In het verleden zijn hele naties en generaties misleid. Door bovennatuurlijke tekenen en wonderen, maar ook door de farmaceutische industrie. Sterker nog; het is nauw verbonden met transhumanisme en zal een essentieel onderdeel worden voor het misleiden van de mens en ze in transhumanisme te laten geloven en te accepteren.

Het zal een middel zijn om je ogen te verblinden of je oren te sluiten van aanwijzingen in je geweest. Op het moment dat je eraan toe hebt gegeven, zullen ze je markeren met dit nieuwe wereldsysteem. Het is te vergeleken met de toren van Babel die gebouwd werd onder de regering van Nimrod, een verachtelijke man. En de Heer zei: “Zie, het volk is één en ze hebben allemaal één taal en dit beginnen ze te doen. Nu zal er niets meer van hen worden weerhouden wat ze zich hebben voorgesteld te doen.”

Ze willen je intellect, je hersenen, je geest. Ze willen het gebruiken om hun snode plannen uit te voeren. De plannen die uitgestippeld zijn, zullen het einde van de wereld betekenen. In de oude tijd van Babylon in Irak konden ze elkaar niet meer begrijpen. Ze wilden elkaar niet meer begrijpen, maar ook konden ze elkaars taal niet meer spreken.

Je merkt het vandaag de dag heel sterk dat als je iets zegt, de ander het helemaal niet meekrijgt, begrijpt of niet wilt begrijpen. Je voelt steeds meer onbegrip. De mensen zijn aan het veranderen. Hun perceptie wordt gecontroleerd door mensen met slechte bedoelingen. Natiestaten zullen afgeschaft worden, want het is één wereldregering wat ze willen creëren.  

Bedenk je goed wie dit sterk promoten. De evolutionisten, degenen die een ‘agenda’ hebben om evolutie wijdverbreid te onderwijzen. Het zijn de globalisten die op zoek zijn naar één wereldregering. Evolutie heeft zijn laatste stadium bereikt. De wereldregering heeft zijn laatste stadium bereikt. Eugenetica zal niet in het millennium zijn. De reden daarvan is omdat eugenetica het laatste stadium ook heeft bereikt. Dit alles is nu op zijn plaats gezet.

Geloof in Jezus Christus

Maar weet dat we in een heel donker uur zijn belandt, het laatste uur om je ziel en zonde te laten rusten. Je moet opnieuw geboren worden. Er is een schepper die van je houdt. Er is een Jezus die voor je stierf. Er is een eeuwig leven dat veel verder gaat dan waar zij naar hebben gezocht.

Want dat is wat ze leren in het transhumanisme; we gaan alle ziekten genezen; we gaan de sleutel tot het eeuwige leven vinden; we gaan ervoor zorgen dat je voor altijd kunt leven. Ze gaan het niet doen, maar ik wil je vertellen dat als je voor altijd wilt leven, geloof in Jezus Christus en je zult nooit verloren gaan; nooit naar de hel gaan; je zult gehoorzamen aan degenen die de wil van God doen.

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.