Pfizer geeft toe dat mRNA-vaccin mensen zonder prikken blootstelt d.m.v. INADEMING of HUIDCONTACT.

Degenen die het mRNA vaccin gaan halen, hebben nul respect voor hun eigen lichamelijke integriteit, hebben zich slecht geïnformeerd - en zijn naïef als kleine kinderen. Het gif is nauwelijks getest en in geval van schade is de vaccinatiemaker NIET aansprakelijk. In dit artikel wordt er specifiek gesproken over zwangere vrouwen en de gevolgen die deze vaccinatie kan hebben.

Wellicht kun je de vaccinatie oproep het beste verbranden nadat je de namen en telefoonnummers van de verantwoordelijken hebt genoteerd. De enige consequentie die ik kan verzinnen is dat je een Facebook-ban krijg wanneer je dit verbrandingsritueel openbaar online zou zetten. Niet zo erg tenzij je graag rond scrolt op de tijdlijn van jouw FB-account.

Voor vertaling document Pfizer kun je hier verder lezen:

Zie hier het document van Pfizer (vanaf blz. 67) of lees hieronder voor vertaling:

8.3.5. Blootstelling tijdens zwangerschap of borstvoeding en beroepsmatige blootstelling

Blootstelling aan de studie-interventie die wordt onderzocht tijdens zwangerschap of borstvoeding en beroepsmatige blootstelling, worden gerapporteerd aan Pfizer Safety binnen 24 uur nadat de onderzoeker hiervan op de hoogte is.

8.3.5.1. Blootstelling tijdens de zwangerschap (EDP) treedt op als:

• Een vrouwelijke deelnemer blijkt zwanger te zijn tijdens het ontvangen of na het staken van de studie-interventie.

• Een mannelijke deelnemer die een studie-interventie ontvangt of heeft stopgezet, stelt een vrouwelijke partner bloot vóór of rond de conceptie.

• Een vrouw blijkt zwanger te zijn terwijl ze werd blootgesteld of werd blootgesteld aan studie-interventie als gevolg van blootstelling aan het milieu. Hieronder staan ​​voorbeelden van blootstelling aan het milieu tijdens de zwangerschap:

• Een vrouwelijk familielid of zorgverlener meldt dat ze zwanger is nadat ze is blootgesteld aan de studie-interventie door inademing of huidcontact.

• Een mannelijk familielid of zorgverlener die is blootgesteld aan de studie-interventie door inademing of huidcontact, stelt vervolgens zijn vrouwelijke partner bloot vóór of rond de conceptie.

De onderzoeker moet EDP binnen 24 uur na het besef van de onderzoeker aan Pfizer Safety melden, ongeacht of er een SAE heeft plaatsgevonden. De eerste ingediende informatie moet de verwachte bevallingsdatum bevatten (zie hieronder voor informatie over zwangerschapsafbreking).

• Als EDP optreedt bij een deelnemer of de partner van een deelnemer, moet de onderzoeker deze informatie aan Pfizer Safety rapporteren op het Vaccine SAE-meldingsformulier en een EDP-aanvullend formulier, ongeacht of er een SAE heeft plaatsgevonden. Details van de zwangerschap worden verzameld na het begin van de studie-interventie en tot 6 maanden na de laatste dosis van de studie-interventie.

• Als EDP optreedt in het kader van milieublootstelling, moet de onderzoeker informatie aan Pfizer Safety rapporteren met behulp van het Vaccin SAE-meldingsformulier en het EDP-aanvullende formulier. Aangezien de blootstellingsinformatie geen betrekking heeft op de deelnemer die aan het onderzoek deelneemt, wordt de informatie niet vastgelegd op een CRF; er wordt echter een kopie van het ingevulde SAE-meldingsformulier voor vaccins bewaard in het dossier van de onderzoeker.

De follow-up wordt uitgevoerd om algemene informatie te verkrijgen over de zwangerschap en de uitkomst ervan voor alle EDP-meldingen met een onbekende uitkomst. De onderzoeker zal de zwangerschap volgen tot aan de voltooiing (of tot de zwangerschapsafbreking) en Pfizer Safety op de hoogte stellen van het resultaat als vervolg op het eerste EDP-aanvullende formulier. In het geval van een levendgeborene kan de structurele integriteit van de pasgeborene bij de geboorte worden beoordeeld.

In het geval van een beëindiging, moet de reden (en) voor beëindiging worden gespecificeerd en, indien klinisch mogelijk, moet de structurele integriteit van de beëindigde foetus worden beoordeeld door grove visuele inspectie bevindingen worden gerapporteerd).

Abnormale zwangerschapsuitkomsten worden als ernstige bijwerkingen beschouwd. Als de uitkomst van de zwangerschap voldoet aan de criteria voor een SAE (d.w.z. buitenbaarmoederlijke zwangerschap, spontane abortus, intra-uteriene foetale dood, neonatale dood of aangeboren afwijking), dient de onderzoeker de procedures voor het melden van ernstige bijwerkingen te volgen.

Aanvullende informatie over zwangerschapsuitkomsten die aan Pfizer Safety worden gerapporteerd als SAE's volgt:

• Spontane abortus inclusief miskraam en gemiste abortus;

• Neonatale sterfgevallen die binnen 1 maand na de geboorte plaatsvinden, moeten, ongeacht de causaliteit, als ernstige bijwerkingen worden gerapporteerd. Bovendien moeten zuigelingensterfte na 1 maand worden gerapporteerd als SAE's wanneer de onderzoeker de kindersterfte beoordeelt als gerelateerd of mogelijk gerelateerd aan blootstelling aan de studie-interventie.

De sponsor kan om aanvullende informatie over het EDP vragen. Verdere follow-up van geboorte-uitkomsten zal van geval tot geval worden behandeld (bijv. Follow-up van premature baby's om ontwikkelingsachterstanden te identificeren). In het geval van vaderlijke blootstelling zal de onderzoeker de deelnemer het formulier.

Vrijgeven van informatie voor zwangere partners bezorgen om aan zijn partner te bezorgen. De onderzoeker moet in de brondocumenten documenteren dat de deelnemer het formulier Vrijgave van informatie zwangere partner heeft gekregen om aan zijn partner te verstrekken.

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.