Koortsig Verstand

We zitten in een beroerde situatie die we lastig van ons af kunnen schudden. Het lijkt alsof we kwakkelig door het leven gaan ten ongunste van onze gezondheid. Om een beter beeld te kunnen schetsen over de huidige situatie, is het belangrijk rekening te houden met factoren die impact hebben op ons gedrag, waarneming en/of interpretatie.

  • Hierbij hebben we de ‘complotdenker’ die 'radicaliseert' onder de loep genomen.
  • Ook wordt er aandacht besteedt aan de groep die juist deze situatie beter vinden.
  • Plus een betere toelichting voor de groep die geen eigen mening durven te geven.

En wie heeft nu echt dat koortsige verstand? Vanuit onze eigen bevindingen laten wij dat aan jou over.

De Complotdenker

Laten we één van de meest extreme uitspraken nemen over de complotdenker. Ze zijn aan het ‘radicaliseren’. Wat zij daar indirect mee zouden kunnen bedoelen (pure interpretatie), is dat dit leidt tot extremisme of zelfs terrorisme.

Onze kijk erop is dat radicaliseren nodig is om een duidelijk inzicht te krijgen op de situatie. Wanneer er niet genoeg onderzoek plaatsvindt, is het onmogelijk om de werkelijkheid te bepalen.

“Dit is enorm. Dit is zo groot” zei Minister President Rutte in een video op zijn Facebook Pagina.

Zelfs de Minister President heeft aangegeven dat het zo groot is, en dat het zo onwerkelijk lijkt. Wanneer iets onwerkelijk lijkt, dan willen veel mensen dat het werkelijkheid wordt.

Ze willen ergens vanop uit kunnen gaan. Een verwachting hebben bij iets, om onnodige onzekerheden weg te nemen.

De situatie waarin we ons vandaag de dag bevinden laten veel mensen niet in hun koude kleren zitten.

Het beknopte gevoel dat ontstaat, de onderdrukking met steeds striktere regels, en psychologische spelletjes die via sociale media, het kabinet, OMT, of MSM, worden gespeeld.

Veel personen in Nederland worden tot het uiterste gedreven omdat zij hun zaken moeten sluiten terwijl andere bedrijven open mogen blijven.

Faillissementen worden veelvuldig aangevraagd, mensen verkopen spullen om nog dingen te kunnen blijven bekostigen, en ouders zien hun jongeren in een angstcultuur opgroeien.

Dit zijn een paar punten die we benoemen en dan kan je zelf de conclusie trekken of bovenstaande personen een ‘koortsig’ verstand hebben.

Het radicalisme treedt op bij momenten waar buiten proportionele maatregelen worden genomen in de samenleving die teveel veranderingen teweegbrengen.

Wanneer je als bovengenoemden denkt, kijk dan uit want het is goed mogelijk dat ze zo aan je deur staan wat in meerdere video’s die viraal gingen, duidelijk te zien is geweest. Puur op basis van jouw eigen mening.

De Profiteurs

Er zijn veel mensen in de samenleving die volop draaien. Ze draaien juist overuren.

Deze mensen willen uiteraard niet snel dat deze huidige situatie stopt. Koste wat het kost kunnen zij ervoor zorgen dat deze situatie in stand wordt gehouden.

De profiteurs behoort tot de groep personen die beter is geworden van deze situatie. Dan is het belangrijk om te kijken welke dingen die invloed kunnen hebben op de keuze of het gedrag van de mens.

Want hoe is het nu mogelijk om beter te worden van een situatie die financieel en op gezond vlak juist veel schade toebrengt?

Een beloning of loonsverhoging kun je in zekere zin als voorbeeld nemen waarbij iemand profiteert van de situatie.

Wellicht is deze groep personen ook niet veel te wijten tot een bepaalde grens is bereikt. Elke situatie moet opnieuw geschetst worden om een kijk te krijgen op de werkelijkheid.

Heeft iemand juist een baan verkregen, of bekleed die persoon een goede positie of is er promotie geboden en meer macht gegeven aan mensen in de samenleving.

Wanneer mensen meer macht krijgen kan dit indirect verheerlijking met zich mee brengen. Een verheerlijking in de zin van dat ze extra privileges hebben ten opzichte van anderen.

Een ander klein voorbeeldje is dat mensen die in het bezit van een hond na negenen nog naar buiten mogen. Mensen met psychische klachten mogen ook naar buiten.

Mensen die een vitaal beroep hebben, kunnen een bewijs tonen waarin zij een verklaring hebben om de weg op te kunnen in tijden waarbij veel mensen in Nederland niet naar buiten kunnen.

Het is goed mogelijk dat deze groep personen een beloning hebben gehad, een baan hebben gekregen die ze anders niet zouden hebben, meer sociale interactie genoten, en nog veel meer.

Tevens hebben zij misschien minder tijd gehad om zich te kunnen focussen op de echte waarheid. De waarheid kun je pas bepalen door alle hoeken van de kamer te hebben bekeken. Daar is zorgvuldig onderzoek voor nodig. Wij denken dat de toenemende radicalisme ver te zoeken is bij deze groep.

De meeste mensen die tot de ‘profiteurs’ (mag je je eigen oordeel over vellen) behoren, hebben specifieke richtlijnen te volgen die erin gewerkt zijn door de hogere macht die op dit moment veel voor het zeggen heeft.

Met hogere macht bedoelen we in grote lijnen als voorbeeld de WHO, het OMT en het RIVM, die veel invloed heeft op de regels die gelden voor de GGD, leraren (onderwijs), politie agenten of zorgmedewerkers (zorginstellingen/ziekenhuizen) om er een paar te benoemen.

De Wegkijkers

Op dit moment is er nog een heel groot deel van Nederland dagelijks actief voor de bijdrage aan de maatschappij en de economie die moet groeien in plaats van inkrimpen. Je wilt geen kosten hebben als je geen inkomen hebt om deze lastenpost te kunnen bekostigen.

In de bouwsectoren hebben nog veel bedrijven veel werk lopen. Als je een beetje naar de toekomst gaat kijken dan moeten er dingen weer opgebouwd worden.

Ventilatoren wordt al over gesproken om het virus buiten te houden, of minder te doen verspreiden. Er spelen veel factoren een rol in het bepalen welke groepen tot de wegkijkers behoren.

Want kunnen de wegkijkers ook weer tot de tweede groep ‘profiteurs’ behoren, of behoren deze tot de ‘complotdenker’ omdat ze onderzoek hebben gedaan en het niet eens zijn met het beleid dat gevoerd wordt?

Durven mensen zich niet uit te spreken omdat ze bang zijn voor de mening van een ander? Willen mensen een conflict vermijden puur uit sub assertief gedrag of een persoonlijkheid die de persoon niet in staat stelt de discussie te voeren die nodig zou zijn voor meer duidelijkheid. 

En stel jezelf eens de vraag of deze groep moeten blijven wegkijken omdat de situatie er voor ons zo goed voor staat of dat er kritisch gekeken moet worden naar hoe we nog verder gaan met leven, en het voor alle Nederlanders zo goed mogelijk hebben, inclusief kinderen, volwassenen of ouderen.


Onze conclusie

Je snapt ze allemaal wel, maar het is onbegrijpelijk. Of soms begrijp je het niet, en wil je het ook niet begrijpen. Juist omdat je zo diep van binnen weet dat er iets niet klopt. Kijkend op de toekomst waarbij angst regeert in plaats van dat we ons richten op hoe we iedereen uit deze crisis krijgen zonder teveel schade berokkenen.

Dat beknopte gevoel. Daar wil je aan ontkomen. Is er wel licht aan het einde van de tunnel? Moeten we kijken naar de normen en waarden die belangrijk zijn om echt te bepalen wat goed is voor onszelf en onze naasten?

Moeten we stoppen met de beknopte denkwijze die enkel een klein deel belicht van de algehele situatie? Zoveel vragen om nog te beantwoorden. En of we daar aan toe komen is nog maar de vraag.

Je wordt continu mee gesleept in het verhaal waardoor het lastig is om je nog tot de basis te richten. Laat je niet alleen meeslepen. Kijk goed terug. Denk terug aan dingen die niet kloppen sinds de coronacrisis om je waarneming te versterken.

Het is juist in deze tijden erg belangrijk dat je je ogen open doet, of je hart openstelt voor iedere mening, of uitlating, zonder van tevoren een oordeel te hebben.

We willen je op geen enkele wijze beïnvloeden in hoe je denkt of handelt, maar adviseren om wel te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben.

In tijden waar de verdeeldheid groter is dan saamhorigheid, is het belangrijk om ons niet onbegrepen te voelen. Door onbegrip ontstaat weer meer afzondering.

Blijf praten met de mensen in je omgeving voor meer duidelijkheid naar elkaar toe. Door samen te werken en liefde te blijven schenken kunnen we hier op de beste manier uitkomen.

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.