Gesprek tussen bezorgde ouder en lerares van basisschool

Ik denk dat veel ouders zich zorgen maken over de situatie die nu speelt. Je wordt elke keer blij gemaakt met een dode mus.

Ze versoepelen iets, maar brengen er extra regels bij in zodat ouders zich juist gaan verzetten. Het zijn lastige tijden en het liefst schrijf ik zoveel mogelijk van me af.

Wat nog te doen? Ik zou het niet weten. Maar ik doe wat mij goed lijkt. Hieronder vind je mijn visie op de dingen die vandaag de dag spelen.

Woensdag 4 februari

Ouder:

Hoi,
Las een positief artikel over hoe een school het nu aanpakt. Echte aanrader om eens te lezen: https://www.bndestem.nl/moerdijk...facebook.com%2F

Ik denk dat dat ook echt het beste zou zijn voor de kinderen, en de ontwikkeling die ze nu doormaken. Hoor graag je reactie. Groetjes.

Lerares:

Hoi, Mooi artikel! In SBO werken ze vaak met hele kleine klassen. Ms dat dit ook helpt. Hartelijke groet.

Vrijdag 5 februari

Ouder:

Ja. Maak mij best wel zorgen om de kinderen. Je wordt ook alle kanten opgegooid met de berichtgeving. Je weet haast niet meer wat wel of niet gaat gebeuren. En dan met dat testen enzo waar ze het nu over hebben. Moeten we onze kinderen dat aan willen doen. Ik weet het allemaal niet zo goed meer. Zit zeg maar in conflict met mezelf op deze manier.

Lerares:

Dat snap ik. Op school zijn we alert. Voor de kinderen is het gewoon fijn dat ze weer naar school kunnen.

Ouder:

Met alert bedoel je? Zijn er ook bepaalde opdrachten die de kinderen mee gaan krijgen op de eerste schooldag of hebben jullie al een idee over hoe het lesmateriaal eruit gaat zien of blijft dat gewoon hetzelfde of zijn daar aanpassingen in geweest i.v.m. volksgezondheid en wellicht een soort van waarschuwing om toch goed aan de maatregelen te houden om verspreiding te voorkomen.

Zaterdag 6 februari

Lerares

Dag, Als het goed is hebben jullie een brief ontvangen over opening scholen. Daarin staan welke voorzorgsmaatregelen we treffen. Groet.

Maandag 8 februari

Hoi, bedankt voor je reactie. Vanwege de berichtgeving willen we nu graag preventief handelen omdat het klimaat natuurlijk een rol kan spelen in de vorm van hoe dit virus zich ontwikkeld - en het oplopende aantal besmettingen in ziekenhuizen (24 personeelslieden) en het veranderende weer, houden we ons kind morgen het liefst thuis. Puur om aan te zien of deze besmettingen niet nog meer gaan verspreiden.

Uit voorzorg willen we nu daarom ook het liefst sociale interactie het meest zien te vermijden. Onze vraag aan jullie is of het mogelijk is om online les voort te zetten zodat ze vooralsnog bijblijft, en haar ontwikkeling goed blijft groeien. Omdat het natuurlijk volgende week alweer vakantie is, hopen we dat na de vakantie het virus gedeeltelijk weg is, en we misschien al wel onder betere omstandigheden samen corona onder controle krijgen.

Lerares:

Voor morgen kan dat. Ik neem aan dat ze thuis ook het een en ander kunnen doen? Rekentuin en Taalzee. Ik moet wel zeggen dat leerplicht weer opgestart is en de kinderen officieel weer naar school moeten. Groet.

Ouder:

Hoi, Thuis is er genoeg te doen. Even terugkijkend naar vorig jaar, waar het RIVM en OMT besloten om de scholen weer open te gooien.

Reden: De leerlingen (tieners) zouden een vrij kleine, tot misschien wel verwaarloosbare rol spelen in de verspreiding van de Covid-19 variant. In landen zoals België, Duitsland, Frankrijk en Italië werd wel vastgehouden aan het advies van de WHO.

Na een uitgebreide studie vanuit het RIVM is later gebleken dat deze uitleg ging over de basisscholen. Hierbij hebben zij hun status als experts misbruikt, en zich daarbij zelf schuldig gemaakt aan het extra aantal besmettingen en een lage IC capaciteit.

Als gevolg: Lockdowns nauwelijks tot geen effect. Doordat er nauwelijks is gekeken naar besmettingen die toen in gezinnen zijn opgelopen, heeft dit dus geleidt tot een soort van vicieuze cirkel waar we in terecht zijn gekomen. Terwijl het OMT en RIVM het beter dachten te weten, hebben ze in feite de hele samenleving voorgelogen. 

Mijn conclusie: Het RIVM is niet te vertrouwen in de uitspraken die zij doen. Wat als straks ineens de kinderen op basisscholen ook voor extra besmettingen zorgen - en de maatregelen daardoor nog strakker worden? Ik wil niet meewerken aan een experiment waarvan ik juist weet dat het leidt tot extra nare gevolgen onder jongeren die steeds strikter moeten gaan leven.

Ik wil niet meewerken aan de eenzaamheid en depressiviteit die nog meer toe zal slaan onder velen in de samenleving. Uiteindelijk kan dat weer leiden tot angststoornissen en/of ernstige psychische klachten, met het uiteindelijke gevolg - de dood (zelfdoding of anders). 

Zoals je goed begrijpt, is het alleen nog maar dood, bederf, angst, ontmoediging & een toekomst boordevol zorgen. Ik sta voor een leven waarin de kinderen kunnen waarnemen, voelen, ontwikkelen & kunnen nadenken over een toekomst zonder zorgen.

Hopelijk lopen de besmettingen in de komende weken terug en kan onze dochter na de vakantie weer veilig naar school, zonder dat ze ooit maar heeft bijgedragen aan de extra nevenschade die komt kijken bij eventuele volgende lockdowns die volgen als er steeds meer besmettingen bij komen. En helaas wordt er dan niet gekeken naar de leeftijdsgroep, en wordt er alleen maar uitgegaan van het ergste terwijl die jonge kinderen er milde klachten van hebben, of soms helemaal geen symptomen hebben terwijl ze het coronavirus bij zich dragen. 

Een ander ding dat het lastig maakt is de opkomende corona variant (Zuid-Afrikaanse - kun je opzoeken) die toch wel degelijk besmettelijk lijkt te zijn onder de jongeren op basisscholen of kinderopvangcentrums. Inclusief de Britse variant die de reguliere variant die we in het eerste kwartaal van 2020 hadden, al bijna helemaal heeft opgeslokt.

Herbesmettingen kunnen plaatsvinden, ongeacht of mensen al eerder het corona virus hebben opgelopen. Vandaar mijn grote zorgen als ik het algehele plaatje bekijk. Aangezien jullie wel blind vertrouwen op het RIVM, kan ik niets anders dan concluderen dat ik daar het liefste afstand van doe.

Ik hoop dat jullie mening bij draait door zelf te verdiepen in betrouwbare bronnen die de juiste informatie bieden. En dan doel ik op de websites van het RIVM of de WHO in combinatie. Leg ze naast elkaar, en je ziet dat ze fout hebben gehandeld. Ongeacht lockdowns, opgelegde extra maatregelen & avondklok, zijn er geen regeltjes meer uit gegaan. Nu worden wij, als ouders, indirect geraakt, doordat het RIVM en OMT falen in hun eigen handelen. Hoe kan ik, als ouder, mijn kind overlaten aan mensen die het beleid voeren voor degenen die ik wantrouw op basis van feiten en een goed onderbouwde beredenering en/of argument. Ik hoop je hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

Lerares:

Dag, Dank voor je uitgebreide berichtje. Ik snap je zorgen. Corona is een feit en daar moeten zorgvuldig en volgens de voorschriften we mee om gaan. Ik heb begrepen dat je telefonisch contact hebt gehad met de directeur (naam niet vermeld). Ms is het niet onverstandig om hem binnenkort nogmaals telefonisch te benaderen. Je dochter is nl leerplichtig. Hartelijke groet.

Woensdag 10 februari

Ouder:

Bedankt voor het begrip. Ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om ons kind alles bij te brengen om toch nu deze week nog af te wachten, en na de vakantie hopelijk met minder maatregelen naar school kunnen. Ik weet dat de leerplicht geldt, maar ik verwacht dat dat niet heel serieus aangepakt gaat worden omdat ik toch denk dat als we kijken naar hoe alles dit jaar verlopen is veel te veel verwarring is gezaaid en mensen onzeker zijn gemaakt.

Het zou onmenselijk zijn om ouders dan nog een keer er bovenop te bestraffen terwijl juist die schade al is aangericht door de extra buiten proportionele maatregelen en regeltjes die nu gelden.

Terugkijkend op vorig jaar, waar we het meeste deel op meer besmettingen als nu zitten, hebben de kinderen altijd nog goed les kunnen volgen. Ook is er nog geen enkel bewijs op tafel dat dit virus schadelijker zou zijn, enkel besmettelijker - dus juist even terug te komen op dat 'besmettelijkere', kan ik niets anders dan concluderen dat dit het beste is voor ons kind.

Als daarop een boete volgt, of andere dingen die ze er bij de wet wel weer doorheen gooien met een verlengde spoedwet, dan denk ik dat ik dat voor lief neem als ik mijn kind daarbij weg heb gehouden van de angsthysterie die gecreëerd wordt en hoe erg we wel niet bezig moeten zijn met 'preventief' handelen voor iets dat niet tastbaar of zichtbaar is. Ik snap heel goed dat juffrouwen graag het leven van hoe het is, na spelen in de klas, en dat op hun manier doen.

Ik heb daar dan ook veel bewondering voor. Juist ik, als ouder, kijk op tegen leraren als jullie die het ook zwaar te verduren hebben met extra uren die wellicht niet uitbetaald zijn of überhaupt nooit uitbetaald worden. Ik kan je alleen mijn mening geven over hoe ik erin sta, en ik ben ervan overtuigd (als ik even door sociale media scroll) velen met mij hetzelfde erover denken en hun kind thuislaten.

Als wij uiteindelijk als ouders weggezet worden die niet het beste met hun kind voor hebben, dan zeg ik nu op voorhand dat ik daar ook afstand van doe. Juist ouders die nu het beste voor hebben met hun kind, gaan hun kinderen niet naar een school sturen waar het dus 'besmettelijker' zou zijn als we de berichtgevingen of verwachtingen moeten geloven.

Laten we daar even echt vanuit gaan, want alle regels en maatregelen die nu gelden, zijn daar juist op gebaseerd. Dan kom ik dus weer tot de conclusie dat ik mijn kind niet naar school kan sturen, omdat zij dan juist zeer snel besmet kunnen raken. En als straks toch blijkt uit onderzoek dat dat virus wel dodelijker is?

Of als ik moet terugkomen op de maatregel 'testen' na 5 dagen, en anders 10 dagen in quarantaine. Dit betekent dus dat mijn kind (als een ander besmet zou zijn en/of positief is) die misschien helemaal geen symptomen heeft, zich moet laten testen om na de 5 dagen quarantaineplicht weer terug te mogen in de klas.

Kiezen wij ervoor om ons kind niet te laten testen, dan krijg je alsnog een negatief effect als laten we zeggen 70% van de klas dat wel zal doen. Deze kunnen zich meer door ontwikkelen door de uitstekende lessen die jullie geven. Plus de kinderen die langer thuis moeten zitten gaan ervaren alsof zij er niet bij horen.

Op ten duur kan er een conflict ontstaan tussen ouder en kind omdat zij graag naar school willen, maar jij ze er niet heen kunt sturen. En eigenlijk wil je het ook heel niet met ze hebben over dat testen. Dus het beste is dan toch ook weer om ons kind thuis te houden. Puur om haar te behoeden voor wat nog komen kan.

Dus ja, als ik daarvoor geld moet neerleggen, dan betaal ik dat graag. Als ik daar straf voor opgelegd zou krijgen, dan zit ik die straf graag uit. Ik hoop je hierbij weer voldoende informatie te hebben gegeven.

Lerares:

Dag,

Na even een kijkje achter de schermen van Rekentuin en Taalzee genomen te hebben, heb ik even een verzoek. Bij Taalzee: graag thuis extra oefenen met het onderdeel “rijmen” en onderdeel “ wat is het”.

Behoeft in oefening om het op voldoende niveau te krijgen. Blijf dit regelmatig oefenen, liefs iedere dag. Nu zitten te veel tijd tussen.

Bij Rekentuin graag richten op tellen, vorm en kleur en figuur en plaats. Ook dit iedere dag oefenen om zo te zorgen dat dit op voldoende niveau komt en blijft.

Heb je vragen dan kun je dit natuurlijk altijd stellen.

Ouder:

Dankjewel. Wij gaan ermee aan de slag.

Vrijdag 12 februari

Ouder:

Hoi, Wij kregen de mededeling dat er ‘geen wi-fi’ zou zijn, of dat er ‘telefonisch geen contact’  mogelijk is/was. Wij vroegen ons af wat dit ‘verwijderde bericht’ betekende?

Verder zaten wij met nog wat andere vragen zodat wij ook weten waar wij straks aan toe zijn na de vakantie. De onzekerheid blijft toch toe slaan als je even de kranten opent.

Nu wordt er dus door bekende virologen (Jaap Goudsmit) al gezegd dat de Zuid-Afrikaanse variant, die betrekking heeft op de Britse variant, veel besmettelijker is onder jongeren als de scholen nu weer opengaan.

Door het jojo-effect dat gespeeld heeft het afgelopen jaar (waarbij scholen dicht gingen, en vervolgens weer open, en toen weer dicht), kan het virus veel sneller jongeren infecteren. Dit kan leiden tot een ‘superspread’ zoals ze dat noemen.

Nu ben ik blij dat ik onze dochter daarvoor heb behoedt. Nu resten er nog een aantal vragen waar wij niet echt een concreet antwoord op hebben. Dat leidt weer tot onzekerheid en versterkt de twijfel. Nu kunnen we deze onzekerheden wegnemen als er meer duidelijkheid komt.

Ik heb hier een kleine lijst met een beperkt selectief aantal vragen (wil het jullie ook niet te moeilijk maken) waar wij graag een antwoord op zouden zien zodat wij met een gerust hart ons kind na de vakantie weer naar school kunnen brengen.

Vraag 1: Is het mogelijk dat ouders op schoolpleinen rondom de basisschool een mondkapje op moeten doen? Zijn jullie hiermee bekend? Of weten jullie of er al iets in werking is gezet waarbij dit na de vakantie een potentieel blijvende maatregel is/kan-zijn.

Vraag 2: Is het mogelijk dat jullie van ons straks verlangen dat onze kinderen extra kleding aantrekken en/of meenemen naar school omdat ramen open moeten vanwege ventilatie die niet op orde zou zijn volgens de richtlijnen van het RIVM?

Vraag 3: Wat is jullie mening over de uitspraak die Mark Rutte heeft gedaan ‘testen zonder klachten zou onnodig zijn’? Wat is jullie mening over het testen van kinderen zonder klachten, terwijl dit onnodig zou zijn?

Vraag 4: Heeft jullie mening invloed op de regels die gemaakt worden voor de kinderen als de basisscholen na de vakantie weer opengaan? Gaat de school in het algeheel zich volledig achter het advies van RIVM verschuilen?

Vraag 5: Wordt er gehandeld vanuit eigen geloofsovertuigingen, en worden er overwegingen gedaan op basis van de situatie zelf, en wat goed is voor de ontwikkeling van de kinderen.

Vraag 6: Zijn jullie op de hoogte van wijzigingen in het onderwijs? Maken jullie zelf de keuzes voor hoe er les wordt gegeven of wordt dit bepaald door een bepaalde organisatie/uitgeverij?

Vraag 7: Kan er garantie worden gegeven dat de kinderen juist afgeleid raken van het onderwerp ‘corona’ in plaats van bezig te zijn met iets dat gerelateerd zou zijn tot dit onderwerp. Mocht er al een anderhalve meter gelden, dan zou dat al genoeg belemmering zijn in de ontwikkeling van de kinderen.

Is het mogelijk om ergens een bepaalde grens te trekken? (Niet mee eens? Graag toelichten).

Vraag 8: Is het mogelijk om op een goede manier meer saamhorigheid te creëren onder de ouders, beginnend met onze mening te geven over het testen onder kinderen. Zodat we misschien een breder beeld kunnen scheppen over hoe andere ouders tegenover de situatie staat.

Vraag 9: (van toepassing op vraag 7) Is het mogelijk voor jullie om contact op te nemen met ouders zelf over hoe zij tegenover testen aankijken en daarbij wellicht jullie eigen mening geven en hoe jullie daarmee om willen gaan.

Het zou ons een beter gevoel geven om een soortgelijke mening te hebben, en zo niet, dan is dat uiteraard ook niet erg, maar weten we wel waar we aan toe zijn als het aankomt op het testbeleid en/of onderwijs.

Extra toelichting: Alle vragen hebben betrekking op ouderen die in enige zin verbonden zijn aan de ontwikkeling van ons kind. Hierbij doel ik op de docenten, leerlingen, ouders en directeur die het uiteindelijke besluit samen met het bestuur moet nemen voor hoe het er uit gaat zien.

Als je deze vragen niet kunt beantwoorden, graag de reden waarom er geen argumentaties mogelijk zijn. (Misschien niet op de hoogte genoeg om duidelijkheid te bieden?).

Hopelijk maken wij het jullie niet te lastig maar wij willen toch kijken of er enige mogelijkheden zodat ouders, inclusief leraren, en leerlingen - allemaal op de best mogelijke manier hier uit gaan komen zonder al teveel wrijving onderling.

Wij denken dat duidelijke communicatie naar elkaar toe de beste weg is. Des te meer reden dat onze zoektocht naar antwoorden blijft aanhouden zolang er regels gelden die volgens onze innerlijke intuïtie niet kloppen.

Wanneer de dingen uiteindelijk kloppend zijn, kan dit alle verwarring wegnemen. Wij zullen ook nog telefonisch contact opnemen, maar wij vinden het ook belangrijk dit even op papier te hebben zodat we het altijd kunnen nalezen.  Met vriendelijke groet, Een bezorgde ouder.

15 februari

Directeur:

Hieronder heb ik zo goed en helder mogelijk geprobeerd antwoord te geven op je vragen.

Vraag 1: Is het mogelijk dat ouders op schoolpleinen rondom de basisschool een mondkapje op moeten doen? Zijn jullie hiermee bekend? Of weten jullie of er al iets in werking is gezet waarbij dit na de vakantie een potentieel blijvende maatregel is/kan-zijn.

Nee. In mijn beleving is dit niet mogelijk. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Belangrijkste is dat het schoolplein bij de school hoort en hierover enkel adviezen gegeven worden. Waar de adviezen voor mondkapjes gelden in school (en op het plein) zullen wij negatief staan ten aanzien van mondkapjes. Het (jonge) kind heeft de mimiek van de volwassene nodig om begrip te ontwikkelen voor de gedragen boodschap.

Communiceren is niet alleen praten en luisteren, het gaat ook om het herkennen van gezichtsuitdrukkingen en andere lichaamstaal. Dit is tevens de reden dat voor onze school geldt dat de kinderen in de bovenbouw geen mondkapje dragen en dat de leerkrachten ook in de gangen geen mondkapje dragen.

Op de momenten dat een leerkracht bij een andere organisatie in het gebouw op bezoek gaat (gesprek bij de peuterspeelzaal, contact met de buurschool, bezoek aan de bibliotheek terwijl daar andere volwassenen zijn) dan worden door de leerkracht de daar geldende regels gehanteerd.

Vraag 2: Is het mogelijk dat jullie van ons straks verlangen dat onze kinderen extra kleding aantrekken en/of meenemen naar school omdat ramen open moeten vanwege ventilatie die niet op orde zou zijn volgens de richtlijnen van het RIVM?

Alhoewel ik het een goed idee vind dat een kind een trui draagt / mee neemt naar school (gevoelstemperatuur van kinderen is moeilijk in te schatten) is dit niet een standpunt wat ingegeven is door de huidige omstandigheden. Bij koud weer wordt het klaslokaal gelucht tijdens de buiten speelmomenten van de kinderen.

De kinderen komen op dat moment vanuit de kou terug de klas in, dus deze zal dan niet heel koud (maar wel met verse lucht) aanvoelen. Tijdens de lessen staan de buitendeuren regelmatig open, zodat voldoende ‘frisse lucht’ in het gebouw komt.

Vraag 3: Wat is jullie mening over de uitspraak die Mark Rutte heeft gedaan ‘testen zonder klachten zou onnodig zijn’? Wat is jullie mening over het testen van kinderen zonder klachten, terwijl dit onnodig zou zijn?

De keuze voor wel of niet testen ligt bij de ouders. Het kan echter betekenen dat een kind bij niet testen, niet naar school komt wanneer het ‘ziek’ (lees verkoudheidsklachten) is.

In samenspraak met de leerkracht zijn er opdrachten die het kind thuis kan doen (digitale verwerking lessen voor de bovenbouw, Rekentuin/Taalzee voor de onderbouw). Ook kan gekeken worden naar mogelijkheden om het kind digitaal aan te laten haken.

Het ‘echte’ onderwijs op school is echter niet te vervangen. Dit is ook de reden dat wij erg blij zijn dat de scholen weer open zijn en bijvoorbeeld ook de reden dat wij aanstaande studiedagen hebben laten vervallen en niet dicht zijn gegaan bij veranderde weersomstandigheden.

Vraag 4: Heeft jullie mening invloed op de regels die gemaakt worden voor de kinderen als de basisscholen na de vakantie weer opengaan? Gaat de school in het algeheel zich volledig achter het advies van RIVM verschuilen?

Waar het wetten betreft, zullen wij mee moeten gaan met wat de wet voorschrijft. Waar het adviezen betreft kijken wij in de eerste plaats naar onze eigen school en omgeving. Veel van de adviezen zijn niet op onze school van toepassing.

Dit komt met name doordat wij een kleine school zijn met voldoende toiletruimtes, grote buitenspeelmogelijkheden, mogelijkheid tot gespreide pauzetijden, grote gymzaal en relatief kleine klassen.

De adviezen zijn (in mijn ogen) veelal tot stand gekomen met in het achterhoofd de grote basisscholen van 250+ leerlingen. Deze hebben vaak een eigen BSO, personeel dat kinderen uit meerdere klassen ondersteunt en niet voldoende pleincapaciteit om kinderen wisselend buiten te laten spelen.

Vraag 5: Wordt er gehandeld vanuit eigen geloofsovertuigingen, en worden er overwegingen gedaan op basis van de situatie zelf, en wat goed is voor de ontwikkeling van de kinderen.

Zoals je bij vraag vier hebt kunnen lezen zijn de overweging gebaseerd op de situatie op onze school. Dit is overigens niet alleen zo waar het COVID-19 aangaat, maar ook m.b.t. andere onderwerpen.

Wij zijn beide maandag (code rood) met slecht weer open geweest terwijl alle scholen om ons heen dicht gingen. Ook binnen ons eigen bestuur nemen wij hierin onze eigen positie in. Wij krijgen daarvoor de ruimte en die ruimte wordt gerespecteerd.

Vraag 6: Zijn jullie op de hoogte van wijzigingen in het onderwijs? Maken jullie zelf de keuzes voor hoe er les wordt gegeven of wordt dit bepaald door een bepaalde organisatie/uitgeverij?

Onze school maakt vrijwel geen gebruik van methodes. Er is dus geen uitgeverij die voor ons bepaald welke lessen wij geven. De leerdoelen staan natuurlijk wel vast. Deze zijn te vinden op T U L E (slo.nl) . het betreft hier landelijke leerdoelen. Met ons onderwijs proberen wij zo dicht mogelijk te blijven bij wat onze leerlingen op een bepaald momenten nodig lijken te hebben.

Vraag 7: Kan er garantie worden gegeven dat de kinderen juist afgeleid raken van het onderwerp ‘corona’ in plaats van bezig te zijn met iets dat gerelateerd zou zijn tot dit onderwerp.

Corona maakt onderdeel uit van onze huidige samenleving. In die zin heeft het invloed op de mensen en zeker ook de kinderen. Wij zijn een school waar in de eerste plaats geldt ‘….en door!’.

Dit betekent zeker niet dat corona ontkent wordt, maar wel dat wij vinden dat school er in de eerste plaats is om de basisvakken (lezen, spelling en rekenen) en sociaal-emotionele vorming aan te leren aan de jonge kinderen.

Ik kan (en wil) geen garanties geven dat wij een corona-loze school zijn. Het kan voorkomen dat iemand niet op school is vanwege ziekte, quarantaine of anders. Ook een leerkracht kan vanuit huis moeten werken i.v.m. quarantaine.

Het kan in zo’n geval noodzakelijk zijn om een en ander toe te lichten. In de basis gaat het er niet om de kinderen af te leiden van corona, het gaat er om de kinderen gefocust te houden op het onderwijs. Ter aanvulling, wij hebben de anderhalve-meter in de gangen aangegeven.

In de eerste plaats om mensen (bezoekers, maar ook kinderen) zich bewust te maken van de betekenis van de afstand. Op school hoeven kinderen overigens geen anderhalve meter afstand te houden van elkaar of de leerkracht. In de bovenbouwgroep wordt hier wel iets voorzichtiger mee omgegaan.

Vraag 8: Is het mogelijk om op een goede manier meer saamhorigheid te creëren onder de ouders, beginnend met onze mening te geven over het testen onder kinderen. Zodat we misschien een breder beeld kunnen scheppen over hoe andere ouders tegenover de situatie staat.

Ik heb bewust geen vragenlijst uit laten gaan om ouders te bevragen over de verschillende aspecten van regels en adviezen en hoe wij daar op school mee om gaan.

Vorig jaar is wel een vragenlijst uitgegaan m.b.t. thuisonderwijs, maar ook die ging niet in de eerste plaats over COVID-19. Op dit moment heb ik niet voor ogen (of een beeld bij) hoe ik de saamhorigheid tussen ouders kan creëren dan wel bevorderen.

Suggesties of ideeën van jullie kant uit zijn welkom. Overigens hoop ik wel, zodra dit kan/past kleine bijeenkomsten te organiseren waarop ouders met een kop koffie/thee in de hand weer in/om de school kunnen bijpraten over school, onderwijs, opvoeden en andere zaken waar de meeste ouders de afgelopen periode alleen voor hebben gestaan.

Vraag 9: (van toepassing op vraag 7) Is het mogelijk voor jullie om contact op te nemen met ouders zelf over hoe zij tegenover testen aankijken en daarbij wellicht jullie eigen mening geven en hoe jullie daarmee om willen gaan.

Ik ben hier nog niet helemaal over uit. Zelf ben ik hier rechtlijnig in. Ik vind niet dat ik medewerkers (en dus ook niet leerlingen/ouders) op kan leggen om zich te laten testen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht/ouder.

Wel kan het zijn dat hierdoor medewerkers of leerlingen langer afwezig zijn van school dan met test nodig is. Hier kan altijd het gesprek over gevoerd worden. In de eerste plaats met mij, indien nodig of gewenst met ons bestuur.

Ik hoop dat je op deze manier voldoende antwoord hebt gekregen op je vragen. Mocht dat niet zo zijn, of mocht je aanvullende vragen hebben, laat het dan weten. Wij hopen jullie dochter na de voorjaarsvakantie (1 maart) weer op school te zien.

Met vriendelijke groet.

Ouder:

Hoi,

Vooralsnog zeer nuttige antwoorden. Als er nog vragen zijn die gesteld moeten worden (toekomst) dan zal ik ze zeker stellen. Wellicht met wat informatie er direct weer bij zodat je zelf ook wat op de hoogte bent.

Ik wil het beste voor mijn kind of de kinderen van anderen, en weet ook dat jullie dat allemaal willen. Het is nu eenmaal een lastige situatie en stel graag kritische (misschien te direct of te kritisch) vragen zodat je zelf ook stof hebt tot nadenken waar je misschien niet eerder over na hebt gedacht. 

Ik ben verzekerd dat je na ons gesprek wel iets weer te binnenschoot om daar weer rekening mee te gaan en/of moeten houden. Dat is wat gesprekken voeren met je doet. Dat doen we helaas te weinig, en heb ik naar mijn mening altijd te weinig gedaan. Ben zelf dan ook in het afgelopen jaar wat meer geïnteresseerd dan voorheen met wat er op scholen gebeurt omdat toen nog alles koek en ei was.

Het onderwerp wordt vandaag de dag te veel vermeden door druk van bovenaf waar constant wordt gewezen naar 'desinformatie' of 'complotdenkers' terwijl juist diegenen goed door hebben van wat de kinderen aangedaan wordt met dit beleid. Helaas kunnen we dat niet vermijden en moeten ook wij als ouders, en wellicht jij/jullie (met enige bedenkingen) erin meegaan. Dus dat zullen we uiteindelijk ook niet ontlopen.

(Even tussendoor voor jou van persoon tot persoon [niet school-gerelateerd])

Gelukkig is het nu nog niet verplicht om te testen, maar met de Zuid-Afrikaanse variant op komst zullen zelfs de vaccins van nu niet meer bestand zijn tegen het virus.

Dan zullen de tests door moeten blijven gaan tijdens het vaccinatieproces en komen mensen in een goed gezondheidssysteem te staan die weer verbonden wordt aan een digitale identiteit middels een QR-code op je telefoon of een brief als bewijs. 

En hoe dat wordt uitgevoerd is weer een heel lang verhaal. 😉

Voor meer informatie kun je altijd bij me terecht. 

Groetjes.

(Vervolg van gesprek heeft nog niet plaatsgevonden)

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.