Corona maatregelen 2020-2021 Nederland

5 maart alle medici en zorgverleners beschermingsmiddelen tegen besmettingen

9 maart heeft Jaap van Dissel ons nauw opgeroepen om adviezen op te volgen zoals anderen geen hand meer te schudden. Verder werd opgeroepen om waar het kon, te werken vanuit huis.

10 maart werden grotere evenementen afgelast. Hieronder vielen festivals, concerten en een carnavalsoptocht in Oosterhout. De scholen, cafés en uitgaansgebieden zijn nog altijd geopend.

12 maart werden voor heel Nederland andere maatregelen aangekondigd. Deze zouden gelden tot en met 31 maart. Deze nieuwe maatregelen waren onder andere bij geringe klachten zoals verkoudheid, hoesten, al dan niet met koorts, thuis te blijven, niet meer dan 100 mensen bijeen te komen, en nog altijd zoveel mogelijk thuis te werken.

Mark Rutte heeft toen besloten de scholen toch open te houden omdat er eventueel ouders tussen konden zitten die in de zorg werken. Puur om de lage IC capaciteit niet lager te krijgen. Overigens hadden ze die zelf veroorzaakt bij het afschalen van de IC, en het bezuinigen op de zorg in de afgelopen jaren.

Op 15 maart werden er opnieuw aangescherpte maatregelen aangekondigd. Deze zouden in ieder geval 3 weken gelden (tot en met 6 april 2020). De vorige maatregelen bleven van kracht. Dezelfde dag nog moest alle horeca, zoals cafés, restaurants, coffeeshops, seksclubs, uitgaansgelegenheden, maar ook alle zwembaden, sauna’s en sportclubs hun deuren om 18:00 uur sluiten.

Er werd besloten dat het bezorgen van eten en drinken wel werd toegestaan. Vanaf 16 maart konden mensen die graag een jointje roken weer naar de coffeeshop bij een afhaalloket hun wiet ophalen. De hotels bleven nog altijd geopend omdat daar vaak veel meer ruimte beschikbaar was voor het ontvangen van personen binnen de vastgestelde maatregelen. Tegelijkertijd werden alle scholen in Nederland gesloten.

Aangepast onderwijs was nog wel mogelijk en een speciale opvang werd geregeld voor de ouders met vitale beroepen zoals de zorg, het onderwijs, openbaar vervoer, transport, media- en communicatie en hulpverleningsdiensten.

23 maart

Op 23 maart 2020 werd het advies afgegeven om altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden en zoveel mogelijk sociale activiteiten te vermijden. Een frisse neus halen in groepen werd ook niet aangeraden. In principe begon de extreme beperking vanaf dit moment echt gelden. Het dringende advies was duidelijk: alleen naar buiten als je boodschappen moet doen.

Verder werden er beperkingen opgelegd voor bijeenkomsten en evenementen die tot 1 juni verboden zouden worden in plaats van de geldige regel die tot 6 april stond. Een andere heftige maatregel is dat je 3 personen maximaal over de vloer mocht hebben vanaf deze datum.

Het aantal personen van 100 kwam te vervallen, en werd naar beneden gebracht. Op uitzonderingen nagelaten zoals uitvaarten, huwelijken of religieuze bijeenkomsten mits er minder dan 30 personen aanwezig zijn en de 1,5 meter afstand goed aangehouden kan worden.

Op 23 maart gingen de kappers voor het eerst dicht voor hun klanten en konden contactberoepen op gebied van uiterlijke verzorging niet meer door gaan tot 6 april.

Ook werd fysiotherapeuten aangeraden om via online-meetings hun cliënten verder op weg te helpen bij problemen. Alle casino’s konden vanaf 24 maart hun deuren sluiten terwijl Holland Casino hun vestigingen al op 13 maart gesloten hadden.

Burgemeesters mochten vanaf 23 maart meer dingen regelen voor specifieke plekken zoals het handhaven van de anderhalve meter afstand regel en daar boetes voor uitdelen.

De geldboetes die opgelegd worden kunnen voor meerderjarigen vanaf dat moment tot 390 euro oplopen. Voor minderjarigen tot 95 euro. Organisatoren van samenkomsten of evenementen en bedrijven lopen het risico om een boete van 4350 euro op te lopen.

Op 24 maart wordt besloten dat de eindexamens dit jaar voor scholieren niet door zouden gaan en leerlingen hun definitieve eindcijfer ontvangen op basis van de afgelegde schoolexamens. Vanaf dat moment werden de noodverordeningen aangescherpt en moesten alle evenementen afgelast worden.

Allerlei sectoren die normaal gesproken voor veel vermaak onder het publiek zorgden zoals voetbalwedstrijden, straatfeesten, muziekconcerten, barbecues onderling, sportwedstrijden, samenkomsten als in openstaande gebouwen alsmede in vaartuigen en corona feesten zijn vanaf dat moment in studentenhuizen ook strikt verboden.

Met uitzondering mogen nog wel religieuze bijeenkomsten, huwelijken en uitvaarten plaatsvinden als er minder dan dertig personen aanwezig zijn en er altijd anderhalve meter afstand gehouden kan worden van elkaar.

Bovendien konden vanaf nu ook geen groepen van meer dan drie personen bijeenkomen zonder boetes opgelegd te krijgen tenzij je tot een gezamenlijke huishouding behoort en kinderen tot en met 12 jaar hebt en boven die leeftijd wordt er geacht anderhalve meter afstand te houden.

Verder is het verboden je te bevinden op gebieden en locaties die door de voorzitter van de veiligheidsregio is aangewezen. Dit kan gaan om campings, parken, vakantieparken en natuurgebieden of stranden, maar ook bepaalde winkels. Wanneer er geen voldoende afstand gehouden kan worden, is het mogelijk dat de deuren gesloten worden en uiteindelijk mocht je geen gebruik meer maken van sanitaire voorzieningen.

31 maart

De maatregelen van 15 maart worden verleng tot aan 28 april.

21 april

De maatregelen van 15 maart worden verlengd naar 1 september. Er worden versoepelingen ingebracht op het gebied van sport, het bezoeken van ouderen en onderwijs, maar met de geldende maatregelen en adviezen. Deze maatregelen blijven nu voor onbepaalde tijd gelden, maar in ieder geval tot 19 mei.

6 mei

11 mei gingen de bibliotheken weer open en werd verwacht dat het voortgezet onderwijs op 1 juni open zou gaan als er voldoende afstand gehouden kan worden ook terrassen, restaurants, cafés, bioscopen en culturele instellingen, theaters waarbij voorwaarden gelden als een maximaal aantal personen van 30 inclusief personeel.

Bovendien moet elke bezoeker van tevoren reserveren of een gesprek vooraf hebben gevoerd met de ondernemer om in te kunnen schatten of bezoeken een risico kunnen vormen voor het stijgen in het aantal besmettingen.

1 juni is ook de datum dat is blijven hangen omdat toen het mondkapje voor het eerst erin gebracht werd voor het openbaar vervoer met het advies evengoed anderhalve meter afstand te houden op haltes en in treinen en/of bussen. Als dat niet mogelijk was, dan wordt daar niet op gehandhaafd. Iedere reis moet een nieuw (of gewassen) mondkapje mee worden gebracht.

Vanaf 19 mei wordt bekendgemaakt dat je vanaf 1 juni een boete van 95 euro kunt krijgen als je geen mondkapje draagt in het OV. De sauna’s, casino’s en sportscholen kunnen per 1 juli de deuren weer openen. Niets is bekend over de datum voor het openen van evenementen, seks inrichtingen of verblijf in coffeeshops.

24 juni

Er wordt op 24 juni duidelijk gemaakt dat er vanaf 1 juli versoepelingen gelden. Zo kunnen seks inrichtingen weer klanten zonder beperkingen ontvangen. Wel worden er extra regels/maatregelen toegepast zoals het niet mogen verheffen van de stem in groepsverband zoals koren in kerken, optredens en concerten of supporters bij voetbalwedstrijden.

18 augustus

Op 18 augustus worden de maatregelen aangescherpt vanwege een stijging in het aantal besmettingen. Vanaf dit moment kun je maximaal 6 gasten thuis ontvangen, kinderen van 12 jaar of jonger tellen niet mee. Bijeenkomsten hebben regels voor het bepalen van de zitplaatsen en als iemand uit een risicogebied is gekomen dan moeten ze niet meer veertien, maar tien dagen in quarantaine.

18 september

Vanaf 18 september beginnen specifieke veiligheidsregio’s aangesteld te worden. Plekken als Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Utrecht, Hollands Midden en Rotterdam-Rijnmond. Dit ter aanleiding van een toenemend aantal besmettingen in deze regio’s. Regels zoals het sluiten van horeca gelegenheden om 01:00 en vanaf 00:00 geen gasten naar binnen en de muziek moet uitgezet worden.

Andere regels zijn dat je geen alcohol meer mag schenken vanaf 01:00 uur en vanaf 02:00 uur dicht moet zijn. Binnen en buiten mogen nooit onnodige bijeenkomsten plaatsvinden als het 50 personen of meer telt. Mocht je wel een bijeenkomst van meer dan 50 personen willen plannen, dan moet je dit van tevoren aangeven.

28 september

Op 28 september worden de maatregelen van 29 september 18:00 uur bekendgemaakt. De horeca mag nog geopend zijn tot 22:00 uur. Om 21:00 uur mag niemand naar binnen gelaten worden. Er geldt een regel van maximaal 30 personen en maximaal 4 personen per tafel (huishoudens mogen samen). Het is voor de horeca om vooraf een gezondheidscheck uit te voeren op het terras.

Het publiek mag geen sportwedstrijden meer bijwonen en sportkantines worden gesloten. De regel van maximaal 6 personen thuis gaat terug naar maximaal 3 personen thuis (behalve kinderen van eigen huishouden of onder de 13 jaar).

Maximaal 40 personen mogen nog bijeenkomen en mondkapjes zijn niet verplicht in winkels, maar worden vanaf dit moment wel geadviseerd en winkels mogen zelf bepalen of zij klanten zonder mondkapje wel of niet toelaten. De winkelwagen in de supermarkt is nu ook verplicht.

1 oktober

De regel wordt erin gebracht dat voor 5 oktober het dringende advies geldt om mondkapjes te dragen binnen het voortgezet onderwijs in gangen, aula’s of hallen als het niet mogelijk zou zijn om de anderhalve meter afstand te bewaren.

13 oktober

Vanaf 14 oktober 22:00 uur gaan er extra maatregelen gelden. Nu zouden er veel beperkingen opgelegd worden voor personen boven de 18 jaar die een sport beoefenen want er mochten niet meer dan vier personen bij elkaar komen. Wedstrijden werden ook allemaal afgelast. Deze maatregelen zouden aanhouden tot 27 oktober maar zijn nooit gewijzigd.

3 november

Op 3 november werd bekend dat nieuwe regels op 4 november 22:00 uur in gaan tot en met 18 november. Vanaf dit moment moeten theaters, seksclubs, attractieparken, zwembaden, bibliotheken, casino’s en musea hun deuren sluiten. Bij bibliotheken mogen enkel nog boeken afgegeven worden.

14 december

Er wordt een ‘harde lockdown’ ingezet die vanaf 15 december zou gelden. De maatregelen van 4 november waren nog altijd van kracht gebleven. De aangescherpte regels zijn onder andere dat nog maar maximaal twee personen van 13 jaar of ouder over straat mogen. Winkels die niet essentieel zijn moeten hun deuren sluiten.

Er geldt een regel dat als er zeventig procent van de omzet uit levensmiddelen of drogisterij-artikelen bestraat, dat dan de winkel wel de deuren open mag houden. Uiteindelijk is deze regel weer weggegaan. De eet- en drinkgelegenheden zijn vanaf dit moment erg beperkt omdat ze alleen nog met het afhalen en brengen van eten of drinken, hun inkomsten kunnen behalen.

Al deze maatregelen zouden tot 20 januari duren, maar werden op 12 januari al verlengd met 3 weken naar 9 februari 2021, en vervolgens op 2 februari weer verlengd met 3 weken tot 2 maart 2021. Op 8 februari mochten de deuren van de basisscholen en kinderopvang weer open.

20 januari 2021

Op 20 januari 2021 werd de avondklok erin gebracht. Deze avondklok is intussen verlengd tot 20 maart 2021.

Tijdelijke spoedwet

Door de tijdelijke spoedwet (COVID-19 Justitie en Veiligheid) kunnen er tijdelijke aanvullende wetten gelden op basis van de situatie van de volksgezondheid en de bestrijding van de epidemie.

Bovendien worden er extra regels ingebracht voor mondkapjesverplichtingen op scholen en het testen van kinderen en/of leraren bij een geconstateerde besmetting. Anders 10 dagen in quarantaine.

Als je je afvraagt waarom we met deze strikte maatregelen zitten. Dat is vanwege de pandemie en omdat dit zoveel economische schade heeft toegebracht willen ze het opnieuw opbouwen.

Ze noemen dit The Great Reset. Je zou het kunnen beschrijven in de zin van dat je blij moet zijn met wat je straks nog hebt. Volgens hen zal dat in ieder geval niet veel zijn. Sterker nog, ze zeggen dat je straks niets meer zult bezitten en blij bent!

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.