Belasting betalen op basis van jouw impact op het klimaat en de samenleving, aldus de Verenigde Naties

Dit gaat allemaal werken via het duurzaamheidsproject van de Verenigde Naties, het plan voor 2030, dat vroeger agenda 21 was. Het gaat nog steeds door. Dit alles loopt parallel met wat we je hebben verteld over 'The Great Reset'.

Inhoud van pagina

Dus de belasting die je straks betaald, zal worden beslist over wat jouw impact is op het klimaat en de samenleving. Dus als je niet werkt voor het welzijn van de gemeenschap, zoals uiteengezet door jouw regering en de wereldregering. Dan moet je een nieuwe belasting betalen.

We moeten ook de manier veranderen waarop naties de economische output waarderen. Ben je voor gelijkheid, of doe je goed aan het milieu?

De groene nieuwe deal moet nu worden geïmplementeerd. We moeten veranderen wat de overheid op dit moment aan belasting rekent, en hoe het de economische output waardeert of hoe stroom wordt opgewekt.

De manier waarop mensen zich verplaatsen, de manier waarop mensen vissen en kweken. Evenals wat ze eten. Dus eigenlijk alle aspecten van onze samenleving. Maar je hebt vrijheid op elke andere plek. Wat blijft er dan over? Niet veel. Zelfs spraak kan worden belast.

Het rapport van de Verenigde Naties vertelt ons dat we 1/8e van alle diersoorten doden en binnenkort stijgen we 3,5 graden in de komende 100 jaar. En onze oceanen sterven allemaal. Dus we moeten nu actie ondernemen. Dit is het enige dat we nog kunnen doen.

We hebben geen tijd meer en we moeten het allemaal tegelijk doen. Het moet allemaal gebeuren. Het vraagt nu om een verandering in de manier waarop overheden belasting heffen.


“Mensen maken van de aarde een gebroken en in toenemende mate onleefbare planeet door klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en vervuiling. De wereld moet dus ingrijpende veranderingen aanbrengen in de samenleving, de economie en het dagelijks leven”, zegt een nieuw rapport van de Verenigde Naties.

In tegenstelling tot eerdere VN-rapporten die zich op één kwestie concentreerden, en de leiders niet vertelde wat ze moesten ondernemen, combineert het rapport van donderdag drie met elkaar verweven milieucrises en vertelt het de wereld wat er moet veranderen.

Het roept op tot het veranderen van wat regeringen heffen, hoe naties economische output waarderen, hoe stroom wordt opgewekt, de manier waarop mensen zich verplaatsen, vissen en kweken, en ook wat ze eten.

"Zonder hulp van de natuur zullen we niet gedijen of zelfs maar overleven", zei secretaris-generaal Antonio Guterres. "We voeren al te lang een zinloze en zelfmoordoorlog tegen de natuur. Het resultaat zijn drie onderling verbonden milieucrises."

De titel van het 168 pagina's tellende rapport is: "Peace With Nature."

"Onze kinderen en hun kinderen zullen een wereld erven van extreme weersomstandigheden, zeespiegelstijging, een drastisch verlies van planten en dieren, voedsel- en wateronzekerheid en een toenemende kans op toekomstige pandemieën", aldus hoofdauteur van het rapport Sir Robert Watson, die voorzitter was.

"De noodsituatie is in feite dieper dan we een paar jaar geleden dachten", zei Watson, een wetenschapper op hoog niveau in de Amerikaanse en Britse regeringen.

Dit jaar "is inderdaad een maak-het of kraak-het-jaar, want het risico dat dingen onomkeerbaar worden, wint elk jaar terrein", zei Guterres.

"We hebben bijna een punt bereikt dat we niet meer terug kunnen."

Het rapport benadrukte wat co-auteur van het rapport Rachel Warren van de Universiteit van East Anglia "een litanie van beangstigende statistieken die niet echt bij elkaar is gebracht" noemde:

• De aarde is op weg naar een verdere opwarming van 3,5 graden vanaf nu (1,9 graden Celsius), veel meer dan de internationaal overeengekomen doelen in het akkoord van Parijs.

• Jaarlijks sterven ongeveer 9 miljoen mensen door vervuiling.

• Ongeveer 1 miljoen van de 8 miljoen soorten planten en dieren op aarde worden met uitsterven bedreigd.

• Jaarlijks wordt tot 400 miljoen ton zware metalen, giftig slib en ander industrieel afval in de wateren van de wereld gedumpt.

• Meer dan 3 miljard mensen worden getroffen door bodemdegradatie en slechts 15% van de wetlands op aarde blijft intact.

• Ongeveer 60% van de visbestanden wordt maximaal bevist.

• Er zijn meer dan 400 zuurstofarme "dode zones" en de vervuiling door plastic op zee is sinds 1980 vertienvoudigd.

"Uiteindelijk zal het ons raken", zei bioloog Thomas Lovejoy, die een wetenschappelijk adviseur van het rapport was.

"Het is niet wat er met olifanten gebeurt. Het is niet wat er gebeurt met het klimaat of de zeespiegelstijging. Het heeft allemaal invloed op ons."

De problemen van de planeet zijn zo met elkaar verbonden dat ze samen moeten worden aangepakt om goed te worden opgelost, zei Warren. En veel van de oplossingen, zoals het elimineren van het gebruik van fossiele brandstoffen, bestrijden meerdere problemen, waaronder klimaatverandering en vervuiling, zei ze.

Het rapport "maakt duidelijk dat er geen tijd is om lineair te denken of om problemen een voor een aan te pakken", zei Rosina Bierbaum, hoogleraar milieu van de Universiteit van Michigan, die geen deel uitmaakte van het werk.

Milieurisico’s

In andere woorden geeft dit rapport specifieke oplossingen die moeten worden genomen. Dit rapport gebruikt het woord "moet" 56 keer en "zouden moeten" 37 keer.

Er zouden er nog 100 moeten zijn omdat actie zo cruciaal is, zei voormalig VN-klimaat chef Christiana Figueres, die geen deel uitmaakte van het rapport. 'De tijd is helemaal op. Daarom staat het woord ' moet' erin,' zei Figueres.

Het rapport roept op tot een einde aan het gebruik van fossiele brandstoffen en stelt dat regeringen geen belasting moeten heffen op arbeid of productie, maar op het gebruik van hulpbronnen die de natuur schaden.

"Overheden betalen nog steeds meer om de natuur te exploiteren dan om haar te beschermen", zei Guterres. "Wereldwijd geven landen zo'n 4 tot 6 biljoen dollar per jaar uit aan subsidies die het milieu schaden.

Het rapport vertelt landen ook om de natuur te waarderen naast het bruto binnenlands product bij het berekenen van hoe het met een economie gaat.

Om daar te komen, betekent verandering door individuen, regeringen en bedrijven, maar het hoeft geen opoffering met zich mee te brengen, zei Inger Andersen, directeur van het Milieuprogramma van de VN.

"Er is een land dat al 25 jaar op dat pad zit: Costa Rica", zei Andersen. "Ja, dit zijn moeilijke tijden, maar er komen steeds meer leiders binnen."

Eindoordeel

De grote vraag is of één van onze leiders zich heeft aangesloten bij de VN. Velen die onderzoek hebben gedaan weten dat ‘The Great Reset’ op komst is. Bovenstaand plan omvatten een aantal plannen die erg vergelijkbaar zijn met het Agenda 2030. Trek zelf je eigen conclusies. 😉

Deel dit bericht:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.